Distansundervisning fram till jullovet

Stadsmissionens Skolstiftelse följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och inför  distansundervisning på stiftelsens gymnasieskolor resten av höstterminen från och med måndag 7 december 2020. Stiftelsen kommer även att ta hänsyn till de undantag som Folkhälsomyndigheten tar upp i rekommendationen.

2020-12-04

Den 3 december meddelade statsminister Stefan Löfven att Folkhälsomyndigheten lämnar en rekommendation som innebär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december övergår till distansundervisning. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Den nya rekommendationen gäller från den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen. Anledningen är att gymnasiesärskolans elevgrupp har stora behov av närundervisning på plats i skolans lokaler. Gymnasiesärskolan kommer därför inte gå över till distansundervisning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation. Utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet omfattas inte av rekommendationen, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.

Undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Nationella prov och examinationer får genomföras för elever som är friska och inte har symptom. Elever som är sjuka och har symptom ska erbjudas andra tillfällen att visa sina kunskaper.

Introduktionsprogrammen och elever med större behov av närundervisning

Skolinspektionen konstaterade i en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren, att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller

  • elever med social oro eller trångboddhet i hemmet,
  • elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller
  • elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen. Skolverket skriver på sin webbplats att introduktionsprogrammen inte omfattas av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar huvudmännen att hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna, så kallad närundervisning.

Information om hur rekommendationen hanteras på våra respektive gymnasieskolor ges till elever och vårdnadshavare i ordinarie kommunikationskanal.