Försäkringsinformation Stadsmissionens Skolstiftelse

Olycksfallsförsäkring för elever i Stadsmissionens skolstiftelse. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt inklusive lov under inskrivningstiden.

Elever är också försäkrade via kammarkollegiet på yrkesprogram när de har 15 veckors praktik.