Studenten 2020

lördag 13 juni
08:00 - 13:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Studentutspringet är kl. 13.00 på bron som går till Strömsholmen. Föräldrar och anhöriga väntar på Strömsholmen.
administratör Cecilia Andersson
Cecilia Andersson
Grillska Eskilstuna
Administratör