Studiedag HT 2021

måndag 4 oktober
08:00 - 16:00
Grillska Gymnasiet | Kungsgatan 29, Eskilstuna
Under denna dag är det studiedag. Elever är lediga. Skolpersonal jobbar.
Marie-Louise Viklund
Marie-Louise Viklund
Grillska Eskilstuna
Administratör