Grillska Eskilstuna Sveriges största UF-skola

Grillska Eskilstuna Sveriges största UF-skola
2019-12-13
Rekordmånga gymnasieelever driver UF-företag i Sverige idag, och flest är de på Grillska Gymnasiet Eskilstuna. Med 285 elever som driver UF-företag är de Sveriges största UF-skola.

Skolan arbetar ämnesövergripande med Ung Företagsamhet och enligt devisen att "UF är för alla". Förra veckan arrangerade skolan en julmarknad med 60 UF-företag och 240 elever, som var mycket välbesökt. UF-eleverna har också varit framgångsrika i de tävlingar som arrangeras av UF under året; företaget IPSUM UF kvalificerade sig till SM och andra företag har vunnit priser för bästa säljare, affärsplan och reklamfilm.

Att arbeta med UF innebär att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår på gymnasiet - kort sagt att vara en ung entreprenör.

Samtliga sex gymnasieskolor inom stiftelsen arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, där två av kännetecknen är värdeskapande lärande och UF ur ett hållbart/socialt perspektiv. Just dessa två utgör ett speciellt välmatchat par, då värdeskapande lärande bland annat syftar till meningsfullt och motiverande lärande som skapar värde för någon annan än den enskilda individen. Det skapar tilltro till den egna förmågan och ökar engagemanget hos eleven. UF-företagande är ett bra tillfälle att få träna och utveckla dessa förmågor.

Alla elever på våra gymnasieskolor ges möjlighet att starta UF-företag i åk 2, i samarbete med Ung Företagsamhet. Effekter av UF-företagande kan exempelvis vara ökat ansvarstagande, engagemang, initiativkraft och självförtroende, samtidigt som eleven får interagera med världen utanför skolan på flera olika sätt. 

Ung Företagsamhet hänvisar också till forskning som visar att personer som drivit UF-företag i gymnasiet oftare startar företag än andra, har lägre arbetslöshet och tjänar mer.

 

Lärare Jani Pokkinen Grillska Eskilstuna
Jani Pokkinen
Grillska Eskilstuna
Lärare entreprenörsämnen, mentor EKEKO19B