Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Grillska Gymnasiet – Eskilstuna
Meny
Sök
Grillska Gymnasiet – Eskilstuna

Intervju med Anna-Lena Gustafsson

Medielärare Anna-Lena Gustafsson
2018-09-26
Medielärare Anna-Lena Gustafsson är en populär lärare på estetprogrammet. Här intervjuas Anna-Lena om hur hon är som lärare.

Varför blev du lärare?

För att jag hade en så himla bra bildlärare i högstadiet. Jag tänkte att de måste ha världens roligaste jobb. Det var någonstans där som valet till att bli bild- och medielärare väcktes till liv. 

Jag har förstått att det är framför allt fotografering som är ditt intresse. Varför då? 

Jag har i och för sig andra intressen också, men det är framför allt foto och keramik som jag arbetar främst med. Foto, för att jag gillar det här när man kan fånga människor när de inte vet att de blir iakttagna, för att man kan fånga ett skede eller en händelse och att det kan representeras i en enda bild, för att en enda bild kan förmedla så mycket. Makten med en enda bild. Det är häftigt. 

Du verkar så trevlig och snäll. Är det bra som lärare att vara snäll och trevlig? 

Det är klart att jag tror att det kan hjälpa till att man har lätt att ta människor och att man har ett positivt förhållningssätt till eleverna. Det hjälper till att göra lärarjobbet lättare. 

Vad är det som är svårt som lärare?

Det svåraste är att se alla elever och hjälpa dem på den nivån där de befinner sig och ge dem rätt verktyg och förutsättningar att komma vidare i en uppgift. 

Du jobbar med elever som har problematisk frånvaro också?  

Jag gillar utmaningar. Jag tänker på vad jag kan göra för att förändra för den här personen. Kan jag bidra med något som kan göra det lättare för den här eleven att bryta ett mönster eller komma till skolan? Det här elevmötet, att bygga relationer, det tycker jag egentligen är det roligaste med själva lärarjobbet, oavsett om det är i min roll som lärare eller i min roll där jag jobbar med problematisk frånvaro. 

Varför jobbar du just på Grillska Eskilstuna och inte någon annan skola?

Jag tycker om kulturen. Jag tycker om stämningen på skolan. Här finns ett bra bemötande mellan lärare och elever. Det är en trygg skola att vara på. Det är en bra arbetsmiljö. Jag tror också att det är en stor resurs att vi kan jobba här på skolan så aktivt mot den här elevgruppen med problematisk frånvaro. Ofta missas den gruppen av andra skolor. Det kan bli svårt att komma igen för dem. Men med tidiga och rätt insatser så tror jag att man kan göra skillnad för den enskilda eleven. Det är ganska så unikt för den här skolan. Vi jobbar lokalt och inte centralt. Vi finns här på plats på skolan och har tillgång till lärare direkt. Vi har lättare att åka och hämta eleven och ha koll på var de ska sitta i klassrummet. Vi kan lösa praktiska svårigheter. 


 

Medielärare Anna-Lena Gustafsson
Anna-Lena Gustafsson
Grillska Eskilstuna
Lärare i medieämnen