Kick-off med elevrådet!

Elevråd kickoff på skolgård
2021-03-04
Under torsdagen var det kickoff med skolans nya elevråd.

Under torsdagen var det kickoff för skolans nya elevråd där numera också trygghetsteamet ingår. Det var Corona-säkert med lekar, information och hamburger-grillning. Om du brinner för skolfrågor och utveckling ur elevperspektiv och vill vara med, kontakta Amanda Boutros i SABET18B eller Maria och Fadi.
 

 

 

Maria Rengman Nilsson
Maria Rengman Nilsson
Grillska Eskilstuna
Socialpedagog