Lekar på Strömsholmen och i Rothoffsparken

Lärare Jocke instruerar
2020-08-18
På tisdagen under introduktionsveckan lekte ettorna lekar för att lära känna varandra bättre. Skolan är i gång!

Ettorna lekte som vanligt på Strömsholmen och i år också i Rothoffsparken för att sprida ut lekarna mer. 

På onsdagen byggde eleverna konstverk som representerade deras program tillsammans i klassen. 

På torsdagen började lektionerna som vanligt.