Student 2021!

student
2021-04-14

Studenten 2021-06-12

Vårt studentfirande planeras i följande aktiviteter:

Vi kommer dela upp studentfirandet i två omgångar. Klasserna samlas på ELITE Stadshotell i Eskilstuna. Vi kommer ha träffar med mentorsaktiviteter samt lunchservering. Utspringet sker från två utgångar på stadshotellet med kortare intervall emellan klasserna.

Tidsschema:

schema

Av tradition har våra elever samlats på Strömsholmen efter utspringet. Vi kan som skola inte organisera ett sådant arrangemang i år beroende på rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, lokala smittskyddet och regeringen. Studenterna släpps i år ut från Stadshotellets entré via två separata utgångar. Gator och gångvägar utanför hotellet får inte blockeras.

  • Vi släpper ut en klass åt gången per utgång.
  • Det är viktigt att endast en klass, eller en mindre grupp, samlas vid samma plats åt gången för att undvika trängsel.
  • Vi informerar därför familjer, vårdnadshavare och närstående att de endast får delta i firandet utomhus där tillräckligt avstånd kan hållas till andra människor enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Vi uppmanar anhöriga och familjer att begränsa antalet besökare för att undvika trängsel.
  • Gör mottagandet så kort som möjligt och lämna allmänna platser så det inte uppstår folksamlingar.
  • Polisen kommer följa händelseförloppet på studentdagarna.


Om myndigheterna ändrar sina rekommendationer kan vår planering tvingas till ändringar, i så fall meddelas detta skyndsamt.

Studenterna kommer få mer information närmare studentdagen.Magnus Säll, Rektor

Magnus Säll
Magnus Säll
Grillska Eskilstuna
Rektor