Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller på skolan under pågående pandemi. Har du ytterligare frågor, vänd dig direkt till skolan, gärna via mail till kungsholmen@grillska.se

Datum för publicering: 4/12 2020.

Var kan jag söka information?

Sök framför allt information på nedanstående webbsidor.

Information till elever och vårdnadshavare på Grillska Gymnasiet Kungsholmen

 

4 december 2020

Vi har igår, torsdag 3 december, fått besked att regeringen rekommenderar att studerande i gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning, från och med måndag 7 december 2020, till och med onsdag den 6 januari 2021. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten bedömer att detta skulle bidra till en bromsande effekt som behövs för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

Elever som går på gymnasiesärskola eller på introduktionsprogram omfattas inte av rekommendationen, dessa elever ska ha undervisning på plats i skolans lokaler. Elever som är i behov av särskilt stöd ska också erbjudas undervisning på plats i skolan.

Skolan kommer även att ta emot elever för att genomföra moment som inte går att skjuta upp eller genomföra på distans. Det gäller exempelvis praktiska moment i undervisningen, nationella prov och andra examinationer.

Vi har bedrivit undervisning helt på distans under våren, samt i viss omfattning under höstterminen. Elever i åk 1 har tränat på distansundervisning under innevarande termin. Skolan använder därför redan digitala resurser som är anpassade för distansundervisning och är väl förberedd och bekant med vad som krävs för att bedriva undervisning på distans.

 

För elever på gymnasieskolans nationella program innebär dagens besked att:

• Eleverna får utbildning i form av distansundervisning enligt ordinarie schema, skolans verksamhet är inte stängd.

• Eleverna ska stanna hemma och studera enligt anvisningar från skolan, som ges i ordinarie kommunikationskanal.

• Eleverna kommer att få undervisning via digitala lektioner i datorn och förväntas ta ansvar för sina studier, precis som tidigare. Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är lika viktigt under distansundervisningen som på fysiska lektioner på plats i skolan.

• De elever som av olika anledningar behöver få undervisning på skolan kommer att kunna få det. Kontakta Emil Hasselqvist Lindmark (emil.hasselqvist-lindmark@grillska.se) om det finns särskilda skäl till att eleven inte kan delta i distansundervisning eller om eleven är i behov av särskilt stöd på plats i skolan.

• Eleverna ska se till att de har sin dator (och annan eventuell utrustning) hemma för att kunna dela i distansundervisning från och med måndag 7 december. Elever som inte har dator eller utrustning hemma på måndag behöver kontakta skolan snarast möjligt för att komma överens om när det kan hämtas ut på skolan.

• APL pågår fortsatt som tidigare, här finns en plan för respektive yrkesprogram på skolan.

Uppdaterad information kommuniceras till er i ordinarie kommunikationskanaler.

Elevhälsopersonal kommer att finnas tillgänglig via Angela Nilsson (angela.nilsson@grillska.se) måndagar-torsdagar 9–15 och fredagar 9–12.

Har du frågor om teknisk utrustning, internetuppkoppling eller liknande – kontakta undervisande lärare så tar de frågan vidare.

Elever som vill hämta matlåda anmäler detta till Emil Hasselqvist Lindmark (emil.hasselqvist-lindmark@grillska.se). De får sedan information om hur och när matlådor delas ut.

Allmänna frågor hänvisas i första hand till elevens mentor som nås via e-post som går att finna på skolans hemsida.

På DigitalPortal hittar du stöd och information om distansundervisning, båda för dig som elev och för dig som vårdnadshavare.

Under distansundervisningen är det viktigt att få in fysisk aktivitet och rörelse. Jag vill därför uppmuntra dig som elev att ta en promenad på lunchen och komma ihåg att röra dig i pauserna under skoldagen.

 

Avslutningsvis vill jag påminna om de allmänna råd som gäller alla invånare i Sverige:

• Stanna hemma om du är sjuk

• Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus

• Undvik större sociala sammanhang

• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Ovanpå dessa gäller skärpta regionala råd som finns att läsa på krisinformation.se. Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

 

Med vänliga hälsningar,

Erika Bosta, rektor på Grillska Gymnasiet Kungsholmen