Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om vad som gäller på skolan under pågående pandemi. Har du ytterligare frågor, vänd dig direkt till skolan, gärna via mail till kungsholmen@grillska.se

Datum för publicering: 22/1 2021

Var kan jag söka information?

Sök framför allt information på nedanstående webbsidor.

Information till elever och vårdnadshavare på Grillska Gymnasiet Kungsholmen

22 januari 2021

Undervisningen på Grillska Gymnasiet Kungsholmen kommer delvis att ske i form av distansundervisning, från och med den 25 januari fram till sportlovet. Detta gäller för samtliga årskurser på skolan. Vissa undantag i kurser och klasser kan förekomma, det kommuniceras direkt till berörda elever.

Vi har ett schema som gäller från och med måndag 12/1 till och med 12/4, därefter gör vi en ny bedömning och ökar upp närundervisningen om smittläget tillåter.

Viktigt att eleverna håller sig uppdaterade i sina classroom för att veta när de ska vara i skolan och när det är distans.

I övrigt gäller som tidigare:
Elever som har behov av att vara på skolan för att få undervisning ska ges möjlighet till detta. Elever som behöver vara i skolan för praktiska moment och/eller prov tillåts också vara i skolan.

Vi kommer fortsatt att bevaka smittspridningen under aktuell period. Observera att beslutet kan komma att ändras med kort varsel eller upphävas på grund av exempelvis förändrade rekommendationer från myndigheter, regering eller regionalt smittskydd, förändrade omständigheter på skolan eller hos huvudmannen.

För elever på gymnasieskolans nationella program innebär dagens besked att:

• Eleverna får utbildning i form av distansundervisning enligt ordinarie schema, skolans verksamhet är inte stängd.

• Eleverna ska stanna hemma och studera enligt anvisningar från skolan, som ges i ordinarie kommunikationskanal.

• Eleverna kommer att få undervisning via digitala lektioner i datorn och förväntas ta ansvar för sina studier, precis som tidigare. Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är lika viktigt under distansundervisningen som på fysiska lektioner på plats i skolan.

• De elever som av olika anledningar behöver få undervisning på skolan kommer att kunna få det. Kontakta Emil Hasselqvist Lindmark (emil.hasselqvist-lindmark@grillska.se) om det finns särskilda skäl till att eleven inte kan delta i distansundervisning eller om eleven är i behov av särskilt stöd på plats i skolan.

• Eleverna ska se till att de har sin dator (och annan eventuell utrustning) hemma för att kunna dela i distansundervisning från och med måndag 7 december. Elever som inte har dator eller utrustning hemma på måndag behöver kontakta skolan snarast möjligt för att komma överens om när det kan hämtas ut på skolan.

• APL pågår fortsatt som tidigare, här finns en plan för respektive yrkesprogram på skolan.

Uppdaterad information kommuniceras till er i ordinarie kommunikationskanaler.

Elevhälsopersonal kommer att finnas tillgänglig via Angela Nilsson (angela.nilsson@grillska.se) måndagar-torsdagar 9–15 och fredagar 9–12.

Har du frågor om teknisk utrustning, internetuppkoppling eller liknande – kontakta undervisande lärare så tar de frågan vidare.

Elever som vill hämta matlåda anmäler detta till Emil Hasselqvist Lindmark (emil.hasselqvist-lindmark@grillska.se). De får sedan information om hur och när matlådor delas ut.

Allmänna frågor hänvisas i första hand till elevens mentor som nås via e-post som går att finna på skolans hemsida.

På DigitalPortal hittar du stöd och information om distansundervisning, båda för dig som elev och för dig som vårdnadshavare.

Under distansundervisningen är det viktigt att få in fysisk aktivitet och rörelse. Jag vill därför uppmuntra dig som elev att ta en promenad på lunchen och komma ihåg att röra dig i pauserna under skoldagen.

 

Avslutningsvis vill jag påminna om de allmänna råd som gäller alla invånare i Sverige:

• Stanna hemma om du är sjuk

• Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus

• Undvik större sociala sammanhang

• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Ovanpå dessa gäller skärpta regionala råd som finns att läsa på krisinformation.se. Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

 

Med vänliga hälsningar,

Erika Bosta, rektor på Grillska Gymnasiet Kungsholmen