Grillska Gymnasiet Kungsholmen är restaurangskolan med hög kvalitet

Grillska håller hög kvalité
Hur vet du om en skola håller hög kvalitet? Vi är restaurangskolan med Stockholms nöjdaste elever och prickfria i Skolinspektionens senaste tillsyn.

Vad avgör hur bra en skola är? Vi tror att en del av svaret är hur bra förutsättningar skolan ger eleverna att lyckas.

Prickfri studiero och bedömning

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av alla skolor i Sverige. Grillska Gymnasiet Kungsholmen genomgick under april 2015 en tillsyn helt utan anmärkningar. Endast cirka fem procent av alla gymnasieskolor i Sverige fick prickfri tillsyn.

I praktiken innebär en granskning att man tittar på hur väl skolan bidrar till elevernas studiero, hur man bemöter elever med behov av särskilt stöd, hur stor del av lärarna som har lärarbehörighet och hur man arbetar med betyg och bedömning.

Bäst i test

Förutom Skolinspektionens tillsyn, finns det flera mätningar som ger Grillska Kungsholmen goda resultat. 

 • Nöjdast elever (Gymnasieantagningens enkät 2016, Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Stockholms län)
 • Bäst i test (Gymnasiekompassen 2016)
 • SM-final tre år i rad (Gymnasie-SM för kockar)  

Kvalitetsarbete på Grillska Gymnasiet Kungsholmen

Våra lärare arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgår från ungdomars varierade färdigheter. För dig som elev innebär det att du får möjlighet att utveckla dina förmågor, oavsett förutsättningar.

På Grillska har vi två förstelärare som en gång i månaden genomför internutbildning för skolans övriga personal. Detta gör vi för att vi alltid strävar efter att vara uppdaterade inom den senaste pedagogiska forskningen.

Yrkeslärarna är kunniga och professionella, man lär sig verkligen något. 

Elev, bageri- och konditoriprogrammet årskurs 1

  Erika Bosta
  Grillska Kungsholmen
  Rektor
  Rektor sedan 2014, arbetade tidigare som yrkeslärare i köksämnen.
  Leg. Lärare med yrkeslärarexamen från Stockholms universitet (2009).
  Examen Rektorsutbildningen från Uppsala universitet (2016).
  Anställd på Grillska Gymnasiet Kungsholmen sedan 2009.

  Erika har en bakgrund i restaurangbranschen som kock, kallskänka och egen företagare. Fritiden ägnar hon åt natur och kultur.