Grillska goes fresh - för en bättre hälsa och livsstil

Grillska goes fresh
2018-02-05
Under ett par veckor kommer våra ekonomitvåor att jobba med hälsa och livsstil utifrån ett samhällsperspektiv.

Ekonomitvåorna håller på för fullt med projektet Grillska goes fresh. Det är ett ämnesövergripande projekt i kurserna idrott och hälsa, naturkunskap 1 och samhällskunskap 2. Temat för projektet är Hälsa och livsstil utifrån ett samhällsperspektiv och det kommer att pågå mellan vecka 5-9. Det kommer att vara olika fokus på veckorna: kost, träning, coaching samt papperskrivande. Passen varvas med gästföreläsning från Erik Hellmén  från Örebro Läns idrottsförbund, intresseväckande film, reflekterande texter och praktiska övningar som livsstilstest och blodsockerlaboration. Följ oss gärna på Instagram under dessa veckor så får ni bättre koll vad vi sysslar med. Vi hoppas på nya insikter, engagemang och att vi har blivit starkare, mer välmående och inspirerade till en hälsosam livsstil efter projektets slut.

Jennika Mattisson Grillska Örebro
Jennika Mattisson (föräldraledig)
Grillska Örebro
Lärare historia och samhällskunskap
Erik Westerlund
Erik Westerlund
Grillska Örebro
Lärare idrott och hälsa