Kombinerad när- och fjärrundervisning 25/1-1/4

2021-01-29
Från och med måndag 25 januari öppnar vi gradvis upp skolan.

2021-01-25

Stadsmissionens Skolstiftelse följer Folkhälsomyndighetens justerade rekommendation om distansundervisning och återgår till en kombination av distans- och närundervisning. Beslutet gäller från och med måndag 25 januari till och med 1 april, förutsatt att rekommendationen från Folkhälsomyndigheten kvarstår och läget på skolan tillåter.

Undervisningen på Grillska Gymnasiet Örebro kommer delvis att ske i form av fjärr- och distansundervisning, från och med den 25 januari fram till sportlovet. Vissa undantag i kurser och klasser kan förekomma, det kommuniceras direkt till berörda elever.

v 3-4 Alla klasser kommer att ha närundervisning minst 1 dag och några klasser 2 eller flera dagar.

v 5
Elitfotboll
År 1 - 2 dagar närundervisning, 3 dagar fjärrundervisning
År 2 - 2 dagar när, 3 dagar fjärr
År 3 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr

IT
År 1 - 2 dagar när, 3 dagar fjärr
År 2 - 2 dagar när, 3 dagar fjärr
År 3 - 2 dagar när, 3 dagar fjärr

Estet
År 1- 3 när, 2 dagar fjärr
År 2 - 5 dagar när
År 3 - 5 dagar när

Sam
År 1 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr
År 2 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr
År 3 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr

Ekonomi
År 1 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr
År 2 - 2 dagar när, 3 dagar fjärr
År 3 - 3 dagar när, 2 dagar fjärr

v 6-7
Samma som ovan med några undantag som kommuniceras direkt till berörda elever och klasser.

Vid frågor, kontakta era lärare!


Vänliga hälsningar

Kristoffer Carlring
Rektor


 

 

Kristoffer Carlring Rektor Grillska Örebro
Kristoffer Carlring
Grillska Örebro
Rektor, Lärare matematik