Viktig info angående covid-19

covid-19
2020-10-21
Läs mer om hur skolan tänker och agerar kring eventuell smittspridning av covid-19.

Vi har i dagsläget enstaka fall av covid-19 på skolan och det är något vi sannolikt kommer att ha under den närmaste framtiden.

Om en elev testas positivt för covid-19 vill vi att ni hör av er till skolan så snabbt som möjligt. Mentor informerar då alla i berörd klass.

I dagsläget ser vi ingen ökad smittspridning bland eleverna, men vi kan komma att behöva ta till försiktighetsåtgärder för att minska risken att fler blir smittade. En sådan åtgärd som kan bli aktuell är distansundervisning i några dagar i en klass med konstaterad smitta. Detta för att förhindra att smitta ska spridas vidare.

Vid utökad smitta på skolan samråder skolledningen med smittskyddet i regionen för att kunna göra rätt avvägning utifrån smittans omfattning.

Vi vill understryka vikten av att alla är uppmärksamma och framför allt är noggranna med att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Vid symtom bör man så snart som möjligt testa sig för covid-19 via den ordinarie sjukvården. Mer information hittar ni via 1177.se.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Skolsköterska Elsa Lundblad 070-462 52 22 eller Rektor Kristoffer Carlring 070-425 65 60.

Elsa Lundblad Skolsköterska Grillska Örebro
Elsa Lundblad
Grillska Örebro
Skolsköterska
Kristoffer Carlring Rektor Grillska Örebro
Kristoffer Carlring
Grillska Örebro
Rektor, Lärare matematik