För elever och vårdnadshavare Grillska Stockholm

Du som är elev på Grillska Stockholm hittar här relevant information som du kan behöva, bland annat om sjukanmälan, ansökan om ledighet och försäkringsinformation. Förutom vår webbplats använder vi lärplattformen Elits där vårdnadshavare och elever kan hitta information som rör dina studier.

Välkomna till ett nytt läsår!

Under höstterminen kommer utgångspunkten vara att eleverna får sin undervisning på plats i skolan. Vi ser fram emot att få ha våra elever på plats i skolan. Eftersom vi fortfarande har en smittspridning i samhället behöver vi alla dock tänka på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga. Därför är det viktigt att:

  • Stanna hemma om man känner sig sjuk, och att göra ett covid-test.
  • Hålla avstånd till andra och undvik stora sociala sammanhang.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Testa sig för covid-19 om man varit utomlands. Varje region har information på 1177.se om hur man gör det.

Vi kommer noga följa myndigheternas rekommendationer och vidta de åtgärder vi kan i skolan för att minska smittspridningen. Vi bedömer vidare kontinuerligt risker i skolans arbetsmiljö. Mer information om vilka rekommendationer som gäller hittar man på: krisinformation.se. Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till en minskad smittspridning i samhället.

Bakgrunden till att vi inte kommer att ha distansundervisning

Från och med den 10 augusti 2021 har de tillfälliga reglerna om distansundervisning ändrats. Regeringen och Skolverket har varit tydliga med att grundregeln för hösten är att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan. Det är den undervisningsform som bedöms lämpa sig bäst för elever i allmänhet. Eleverna kommer bara vid särskilda situationer att ha undervisningen på distans. Det gäller exempelvis vid rekommendation från smittskyddsläkare vid ökad smittspridning lokalt.

Med vänliga hälsningar,

Heli Nordberg Lindell, rektor på Grillska Gymnasiet Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar och information

På Elits kan du bland annat få tillgång till material till lektionerna och se dina skriftliga omdömen.

Sjukanmälan görs i lärplattformen ElitsOm du inte har möjlighet att göra en sjukanmälan i Elits eller har frågor kring sjukanmälan, kontakta elevens mentor.

Information

Länkar

Skolmat

Skolmaten
Se lunchmeny i Skolmaten-appen