Försäljning och service - profil hållbar utveckling

Elev och lärare på handels
Handel- och administrationsprogrammet startar inte hösten 2021 på Grillska gymnasiet Stockholm. Vi kommer alltså inte att ta in elever i åk 1 på programmet.

Korta fakta

Programmet startar inte hösten 2021