Läsårstider Grillska Stockholm

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.

Läsårstider

Höstterminen 2019
Terminsstart årskurs 1: måndag 19 augusti
Terminsstart årskurs 2-3: onsdag 21 augusti
Höstlov: vecka 44, 28 oktober - 1 november
Studiedag: onsdag 18 september
Avslutning: torsdag 19 december

Vårterminen 2020
Terminsstart: onsdag 8 januari
Sportlov: vecka 9, 24 februari - 28 februari
Påsklov: vecka 15, måndag 6 april - torsdag 9 april
Studiedagar: torsdag 5 mars & fredag 6 mars
Lovdagar: fredag 14 maj
Avslutning årskurs 1-2: tisdag 9 juni
Avslutning årskurs 3, student: fredag 5 juni

Höstterminen 2020
Terminsstart årskurs 1: torsdag 20 augusti
Terminsstart årskurs 2-3: måndag 24 augusti
Höstlov: vecka 44, måndag 26 oktober - fredag 30 oktober
Avslutning: fredag 18 december

Vårterminen 2021
Terminsstart: måndag 11 januari
Sportlov: vecka 9, måndag 1 mars - fredag 5 mars
Påsklov: vecka 14, tisdag 6 april - torsdag 9 april
Lovdagar: fredag 14 maj
Avslutning årskurs 1-2: torsdag 10 juni
Avslutning årskurs 3, student: tisdag 8 juni