Läsårstider Grillska Uppsala

Läsårstider

Höstterminen 2021
Terminsstart: onsdag 18 augusti kl 9:00 sker upprop för årskurs 1
fredag 20 augusti kl 9:00 startar årskurs 2 och 3 (digitalt)
Lov: fredag 24 september
Höstlov: vecka 44, måndag 1–fredag 5 november
Avslutning: tisdag 21 december 

Vårterminen 2022
Terminsstart: tisdag 11 januari
Sportlov: vecka 8, måndag 21–fredag 25 februari
Påsklov: vecka 15, måndag 11 - måndag 18 april 
Lovdagar: fredag 25 mars, torsdag 26–fredag 27 maj
Avslutning årskurs 3, student: fredag 3 juni
Avslutning årskurs 1-2: fredag 10 juni

Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och elever på högskoleförberedande program har rätt till minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad undervisningstid). Skollag (2010:800), 16 kap. 18 §.