Biogasanläggning

Biogasanläggning
2019-10-15
Tekniklass besöker biogasanläggning

Hur förädlas biogasen som ger energi till bilar, stadsbussarna och hushåll? Teknikprogrammets årskurs 1 var idag på studiebesök på Uppsala vattens biogasanläggning för att lära sig mer om denna förädlingsprocess. Guiden Sara visade hur matrester flyttades från sopbilar via flera processer tills de slutligen blir biogas samt gödsel som lokala bönder kan sprida ut på åkrarna. Matavfallsvågen som väger lastbilar skulle även testas och nu vägdes hela klassen. Skalan hamnade på över två ton.

BiogasBiogasanläggning