Information angående studentfirande fredag 5 juni

Studentfirande
2020-05-20
Hej kära student!

Fredag 5:e juni ser vi på Grillska Gymnasiet fram emot att få genomföra studentfirande för dig och dina klasskamrater.

Studentfirandet kommer i år genomföras i en mysig miljö på Gaggeska gården, på Vallby Friluftsmuseum. Det kommer bli tal, sång, studentfoto, betygsutdelning, stipendieutdelning, samt bjudas på lite mat och dryck. Hela ceremonin beräknas ta ca en timme och vår förhoppning är att det ska bli en fin och minnesvärd ceremoni för dig och dina klasskamrater.

Studentceremonin

Ceremonin kommer i år genomföras klassvis på olika tider under studentdagen enligt nedanstående schema:

Kl. 8.30-9.30 EKONOMI 17

Kl. 10.15-11.15 SABET 17

Kl. 12.00-13.00 EEDAT 17 + SAMED/ESMED 17

Kl. 13.45-14.45 TEKNIK 17

Som student gäller att du är på plats tidigast 15 minuter innan tiden för din klass studentfirande för att undvika trängsel och därmed få en risk för smittspridning.

Möta studenterna

Efter genomförd ceremoni blir det utspring för dig och dina klasskamrater ner mot parkeringen utanför Vallby friluftsmuseum där du får möta upp med närmsta anhöriga.

  • För att undvika trängsel ber vi er att bara komma i en bil för att möta er student.
  • För att undvika trängsel behöver varje familj stanna vid parkeringen när de ska hämta upp studenterna. Gäller även de som kommer utan bil.
  • Elever ska snarast efter ceremonin åka med anhöriga eller på egen hand ta sig från området för att inte riskera trängsel.
  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande och detsamma gäller de som känner någon form av förkylningssymptom.
  • Det är av största vikt att alla tar ansvar för att hålla den sociala distansen.

Om det uppstår trängsel eller om familjer inte stannar på parkeringen kan vi behöva avbryta studentavslutningen. Vi ber er därför att ta ansvar och följa våra instruktioner.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har under rådande pandemi beslutat om ett undantag från Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer, i syfte att möjliggöra för gymnasieskolor att genomföra ett studentfirande för sina avgångselever. För att Grillska gymnasiet ska kunna genomföra studentfirande 5:e juni gäller att vi inför, under och efter ceremonin följer de regler som skolan har beslutat om, utefter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vilka regler som gäller för att vi ska hålla hygienregler och social distans under själva studentceremonin kommer meddelas dig senast 29/5 av din mentor.

Vi ser fram emot ett fint och minnesvärt studentfirande fredag 5:e juni!

Med vänliga hälsningar

Ewa Ekström, rektor

Jim Granberg, biträdande rektor