Paneldebatt om socialt arbete

paneldebatt
2019-01-04
Lärarna på Stadsmissionens Yrkeshögskola var i Husby Folkets hus och lyssnade på paneldebatt om framtidens sociala arbete i samband med boksläppet för ”Manifest för socialt arbete”

Det blev en lyckad kväll i november på Folkets Husby. Ett par artikelförfattare från Manifest - för ett socialt arbete i tiden" mötte lokala experter och boende. Diskussionen om nödvändigheten om ett förändrat socialt arbete och en förbättrad relation mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer var mycket givande.