Kroppen och historien

2019-01-09
I vår kommer allmän kurs årskurs 1 och 2 göra ett nytt ämnesövergripande projektarbete, ett så kallat tema. De ska studera hur människan sett på kroppen från antiken fram till idag.

- Det här är nog det temat som känns allra mest spännande under våren, säger läraren David Lindqvist som kommer genomföra det tillsammans med Tania Preste, lärare och historiker, och Lena Sultan, bildlärare.

Efter att ha läst om synen på kroppen och det kroppsliga - hur det bland annat påverkat relationer och sociala könsroller - kommer deltagarna i slutet av perioden att få gestalta sina kunskaper med hjälp av kulturinslag och sedan presentera dem för varandra.