Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Grillska Gymnasiet – Stockholm
Meny
Sök
Grillska Gymnasiet – Stockholm

– Vi vill ge eleverna en ny chans att få gymnasiebehörighet

Biträdande rektor Barbro Björkell Överli
2019-01-21
Hösten 2019 får Opalen som är en del av Grillska Gymnasiet Stockholm ett nytt spår för individuellt alternativ! Programmet ska fungera som en brygga vidare till ett nationellt program. Det riktar sig specifikt till de ungdomar som vill gå gymnasiet men behöver komplettera kurser för att få behörighet.

Barbro Björkell Överli är biträdande rektor på Grillska gymnasiet och hon är initiativtagare till det nya programmet. Tillsammans med elevhälsan på Opalen har hon sett att det finns ett behov hos elever att så snabbt som möjligt komplettera betyg från grundskolan för att få en gymnasiebehörighet. 

Vem ska söka den nya inriktningen?  

– Du som saknar betyg i svenska, matematik eller engelska från grundskolan samt har målet att så snabbt som möjligt söka vidare ett gymnasieprogram, berättar Barbro Björkell Överli. 

På Grillska Gymnasiet samlas introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Gymnasiesärskolan under det gemensamma namnet Opalen. Du bör därför vara inställd på samspel med elever i en annan skolform. 

Varför har vi valt att starta en ny inriktning?  

– Vi har fått signaler från Studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet att det finns en grupp elever med det här behovet, förklarar Barbro Björkell Överli.  

Det finns en liknande utbildning på Grillska gymnasiet Stockholm redan inom individuellt alternativ. Men det programmet innehåller praktik. Då kom idén om att ge ett alternativ för eleverna där praktiken blir bortplockad och därmed kortar av studietiden. Här skiljer sig programmen och deras syften åt. I det nya programmet kommer våra elever endast fokusera på att läsa upp betygen som behövs för gymnasiebehörighet.   

Vad är speciellt med den nya inriktningen?  

Man går i små klasser om max 10 elever. Man har tillgång till extra mycket specialpedagogiskt stöd och en förstärkt elevhälsa. Vi kommer även erbjuda elever att läsa upp andra ämnen än kärnämnen. Det kan till exempel vara religion, samhällskunskap, historia, geografi, biologi och bild. Utbudet kommer bero på vilka behov som finns hos den aktuella elevgruppen.  

Vad händer efter att man gått Individuellt alternativ med fokus på gymnasiebehörighet?  

Målet är att du går vidare till ett nationellt program. Det finns flera program att välja mellan på Grillska Gymnasiet Stockholm men det går bra att söka in till vilket gymnasium som helst. Vi har Studie- och yrkesvägledare som hjälper till att guida våra elever rätt.   

Grillska Gymnasiet Stockholm är stolt att kunna erbjuda ungdomar den här chansen som ger de möjlighet att söka vidare till ett nationellt program med goda betyg. Det ger möjlighet att välja program utifrån ditt intresse och framtidsplaner.   

Självklart är ni välkomna att besöka oss på öppet hus följande datum:  

Öppet hus: 24 jan 2019 18:00-19:30  

Öppet hus: 09 feb 2019 12:00-14:00  

Hör av er till  vår biträdande rektor Barbro Björkell Överli (barbro.overli@grillska.se) eller vår Studio- och yrkesvägledare Josefin Skugge (josefin.skugge@grillska.se) vid frågor!  

För att ansöka:  

Sök som vanligt via gyantagningen.se i kombination med att vi också träffar alla elever för ett kartläggningssamtal/intervju. Dessa brukar ske med start i mars någon gång. Vårt nya spår är det som heter just Individuellt alternativ och har ansökningskod IMA-GRA. 

Barbro Björkell Överli
Grillska Stockholm
Biträdande rektor
Josefin Skugge
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiesärskolan, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.