– Vi vill ge eleverna en ny chans att få gymnasiebehörighet

Biträdande rektor Barbro Björkell Överli
2019-01-21
Hösten 2019 får Opalen som är en del av Grillska Gymnasiet Stockholm ett nytt spår på individuellt alternativ! Det som utmärker den nya inriktningen är att det inte ingår praktik och att eleverna istället kommer att läsa flera ämnen. Det riktar sig specifikt till ungdomar som är i behov av extra stöd för att klara sina studier på grundskolenivå.

Barbro Björkell Överli är biträdande rektor på Grillska gymnasiet och initiativtagare till den nya inriktningen. Tillsammans med elevhälsan på Opalen har hon sett att det finns ett behov och en önskan hos en del elever att få läsa fler ämnen än svenska, matte och engelska på individuellt alternativ.

Vem ska söka den nya inriktningen?

– Du som saknar betyg i svenska, matematik eller engelska från grundskolan samt några ytterligare ämnen, och som inte är så intresserad av praktik inom handel eller barn och fritid (Opalens inriktningar på individuellt alternativ med praktik). Vi tänker att elever som söker till den här inriktningen gillar att studera, men behöver lite mer tid och stöd i klassrummet, berättar Barbro Björkell Överli.

Ämnen som kan komma att erbjudas förutom kärnämnen kan till exempel vara religion, samhällskunskap, historia, geografi, biologi och bild. Utbudet kommer bero på vilka behov som finns hos den aktuella elevgruppen.

På Grillska Gymnasiet samlas introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Gymnasiesärskolan under det gemensamma namnet Opalen. Opalens elever delar lärare och lokaler och ligger i en egen del av skolan precis bredvid skolans café. Opalens elever har tät kontakt med sina mentorer och också tillgång till en förstärkt elevhälsa.

Varför har vi valt att starta en ny inriktning?

– Vi har fått signaler från studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet att det finns en grupp elever med det här behovet. Detta i kombination med vår erfarenhet av vad en del av våra elever på individuellt alternativ efterfrågar har gjort att vi öppnar upp för det här nya spåret, förklarar Barbro Björkell Överli.

Individuellt alternativ finns redan på Grillska, men då med praktik som en viktig del. Då kom idén om att ge ett alternativ för eleverna där eleverna istället läser mer av de ämnen som de saknar från grundskolan. Här skiljer sig inriktningarna och deras syften åt. På den nya inriktningen kommer våra elever fokusera mera på att läsa ämnen som behövs för gymnasiebehörighet.

Vad är speciellt med den nya inriktningen?

Du får möjlighet att läsa inte bara svenska, engelska och matematik utan också samhällskunskap, religion, historia och geografi, som exempel. Du går i små klasser om max 10 elever. Du har en mentor som följer och stöttar dig i dina studier och har också tillgång till specialpedagogiskt stöd och förstärkt elevhälsa.

Vad händer efter att man gått Individuellt alternativ med fokus på gymnasiebehörighet?

Målet är i första hand att du går vidare till ett nationellt program, eller till ett annat introduktionsprogram på gymnasiet. Det finns flera program att välja mellan på Grillska Gymnasiet Stockholm men det går bra att söka in till vilket gymnasium som helst. Vi har studie- och yrkesvägledare som hjälper till att guida våra elever rätt.

Du kan också gå vidare mot andra studiealternativ, som t.ex. folkhögskola eller komvux, eller mot arbetsmarknaden.

Grillska Gymnasiet Stockholm är stolta att kunna erbjuda ungdomar som behöver lite mer tid på sig att klara gymnasiebehörighet den här chansen! Vi ser framemot din ansökan!

Självklart är ni välkomna att besöka oss på öppet hus följande datum:

Öppet hus: 08 maj 2019 18:00 – 19:00

Hör av er till vår biträdande rektor Barbro Björkell Överli (barbro.overli@grillska.se) eller vår studie- och yrkesvägledare vid frågor!

För att ansöka:

Sök som vanligt via gyantagningen.se. Vi bjuder in alla sökande (som har sökt oss i 1-3:e hand) till ett kartläggningssamtal/intervju. Dessa brukar ske med start i mars någon gång. Vårt nya spår är det som heter just Individuellt alternativ och har ansökningskod IMA-GRA.

Vidar Christensen
Grillska Stockholm
Studie- och yrkesvägledare
Samhällsvetenskapsprogrammet.