Allmän kurs - grund

trädmålning
Allmän kurs - grund, passar dig som har ofullständig grundskoleutbildning. Du får chans att läsa in grundskoleämnen i lugn takt, i en mindre grupp och med mycket lärarstöd. Möjlighet finns även att börja läsa in vissa gymnasiebehörigheter. Kursen kan ge dig grundskolekompetens och behörighet att studera vidare på gymnasienivå. Studierna bedrivs på heltid eller deltid.

Den här utbildningen vänder sig särskilt till dig som vill studera i liten grupp och ha möjlighet till stort lärarstöd. Du läser in grundskolebehörighet och börjar, beroende på vad du har med dig, att ta några behörigheter på gymnasienivå. Kursen ger dig möjlighet att vidga dina perspektiv och stärka ditt självförtroende tillsammans med andra. Du kommer att få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen. Under trygga omständigheter får du möjlighet att förbereda dig för vidare studier på gymnasienivå. Kursen har särskilt fokus på att vi ska må bra tillsammans och växa som människor.

Ämnen och teman

Grundskolekompetens innebär godkänt i ämnena svenska / svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska. Särskilt fokus kommer därför att läggas vid dessa ämnen. Vi integrerar ofta ämnena med varandra i teman. Förutom vårt hemtrevliga klassrum i Liljeholmen låter vi även staden och naturen vara vårt klassrum ibland. Då går vi på museer, besöker riksdagen, ser en teaterpjäs eller gör något annat som intresserar er deltagare.  Vi deltar också i skolgemensamma aktiviteter såsom tema- och friluftsdagar. Möjlighet kommer att finnas till att skapa aktiviteter och att utveckla nya sidor hos sig själv. 

En individuell studieplan som passar dig

I början av terminen utformar du tillsammans med din mentor på kursen en studieplan på ett eller flera år, beroende på tidigare studier samt vilken takt du vill läsa i.

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på gymnasienivå på folkhögskola eller komvux.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja Allmän kurs - grund finns inga formella antagningskrav. För dig som har kommit till Sverige i vuxen ålder, bör du vara klar med de första två delkurserna i svenska som andra språk - grund, alternativt ha motsvarande kunskaper i svenska språket.

När du slutar får du ett intyg över de behörigheter du tagit. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom folkhögskola och övrig vuxenutbildning.

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin som täcker studiematerial och studiebesök. Beloppet är 700 kr per termin, varav 300 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Möjlighet finns att hyra dator för 200 kr per termin.

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
18 augusti - 18 december

2021

11 januari - 4 juni 

Ninni Hasselberg
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, mentor allmän kurs samt lärare svenska kök
Lena Sultan
Stadsmissionens Folkhögskola
Lärare kultur och samhälle