Allmän kurs på Stadsmissionens Folkhögskola

Allmän kurs
Har du ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen och vill skaffa dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola? Då kan du gå en behörighetsgivande allmän kurs på motsvarande gymnasienivå. Du kan också läsa in vissa ämnen från grundskolan. Vi erbjuder tre inriktningar på gymnasienivå: social inriktning respektive kultur, samt samhällsinriktning på distans. Alla inriktningar ger behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen och vissa särskilda behörigheter.

Allmän kurs är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Hur länge du läser på allmän kurs beror på din tidigare studiebakgrund, men du läser i regel ett till tre år. Under året anordnas aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Här får du kunskap för fortsatta studier, men våra deltagare brukar framhålla att de även får stärkt självförtroende och personlig utveckling. Du får redskap att påverka ditt liv, kanske i en ny riktning?

Arbeta i mindre grupper och läs i temablock

Allmän kurs passar dig som vill studera tillsammans med andra, ofta i former av grupparbeten. Det som är utmärkande för studier på folkhögskola är att lärandet sker i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer. På allmän kurs tränar du dig på att samarbeta med andra och utvecklar din förmåga att reflektera kring till exempel gruppdynamik och roller. 

De flesta ämnen läser du i temablock istället för att läsa exempelvis samhällskunskap eller historia enskilt på schemat. Exempel på teman kan vara: kärlekens historia, en giftfri miljö eller de mänskliga rättigheternas utveckling. 

Lär dig presentera din kunskap på olika sätt

En annan viktig del av studier på folkhögskola är att du lär dig att visa och presentera dina kunskaper på andra sätt än bara i textform. På allmän kurs använder du gestaltande presentationer och visar upp dina arbeten för andra till exempel som en tidning eller som en utställning. Det kan vara genom gestaltande presentationer som exempelvis att göra en utställning, en tidning, en pod eller ett rollspel. Du gör också studiebesök och egna undersökningar. 

Du får en individuell studieplan som passar dig

När du börjar kursen utformar du och din mentor en individuell studieplan där ni bestämmer om du ska gå ett eller två år, beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Du som behöver kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Efter åk 2 eller 3 väljer du inriktning - antingen inrikning kultur eller social inriktning.

Du kan också läsa allmän kurs distans - inriktning samhälle.    

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Det är avgiftsfritt att studera på folkhögskola, men varje termin tar vi ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin, varav 300 kr förskottsbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Du står själv för kost, resor till och från skolan och för det material som förbrukas, som pennor och block.

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Vid skolstart får du erbjudande om att hyra en bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin, utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel på grund av avbrott. 

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja en Allmän kurs krävs inga formella antagningskrav. Du bör vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna.

Gå till ansökningssidan

När du slutar får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid intagningen.

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
17 augusti - 18 december 

2021

11 januari - 4 juni