Behörigheter och intyg på folkhögskola

Studier vid folkhögskola ger olika intyg och behörigheter till att studera vidare beroende på den kurs du läser, din studiebakgrund och dina mål.

Allmän kurs - behörigheter, intyg och studieomdöme

På allmän kurs på gymnasienivå kan du uppnå grundläggande behörighet för att kunna studera vidare på högskola eller universitet. Vid avslutad kurs får du ett intyg och ett studieomdöme.

När du börjar på en av våra allmänna kurser på gymnasienivå utformar du tillsammans med din klasslärare en individuell studieplan. Ni utgår från dina tidigare studier och de behörigheter du vill uppnå. Du kan nå grundläggande behörighet på gymnasienivå genom att läsa från ett till tre år beroende på hur mycket studier du har sedan tidigare.

Studietiden avgörs av tidigare erfarenheter

Om du inte har arbetslivserfarenhet eller har studerat på gymnasiet, Komvux eller folkhögskola tidigare behöver du minst tre år. Om du har ett års gymnasiestudier eller motsvarande bakom dig behöver du minst två år. Har du avslutad grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet behöver du också minst två år. Om du har två års gymnasiestudier eller motsvarande behöver du minst ett år.

Den grundläggande behörigheten på allmän kurs motsvarar godkänd nivå i:

  • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Historia 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1

Beroende på din studiebakgrund och dina mål kan du i vissa fall uppnå högre behörigheter. Vilka behörigheter du har möjlighet att ta under ett läsår styrs av vilken inriktning du har valt samt vilken årskurs du går. Se även kursplaner under respektive kurs för detaljerad info om behörigheter.

Du kan också läsa mer om grundläggande behörighet och folkhögskolans anpassning till gymnasiereform 2011 på folkhogskola.nu. 

På allmän kurs får du efter avslutade studier ett intyg över de behörigheter du har tagit samt ett studieomdöme som är en bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka till vidare studier på högskola eller universitet.  Studieomdömet har betydelse vid intagningen.

Svenska med storköksinriktning – intyg

För att studera på kursen bör du vara på SFI-nivå C. Efter avslutade studier får du ett intyg över kursens innehåll.

SMF – intyg

Efter avslutad SMF-kurs har du möjlighet att söka till den allmänna kursen på folkhögskolan och får då tillgodoräkna dig dessa studier. Du får också ett intyg över kursens innehåll och omfattning. 

Skriv för att nå ut – intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg om färdigheter i några av kursens huvudområden: skrivande, visuell kommunikation och att nå ut med budskap.

Har du frågor om betyg, intyg och behörigheter: kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Har du studerat hos oss och behöver kopia på ditt intyg? Mejla namn, studieår, kurs och personnummer till folkhogskolan@stadsmissionensfhsk.se

 

Jenny Rosvall
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Studie- och yrkesvägledare