Allmän kurs, år 1 och 2

Deltagare
Denna allmänna kurs är inledningen på dina studier på Stadsmissionens Folkhögskola om du sedan tidigare inte har studerat på gymnasiet eller har studerat ett år på gymnasienivå. Du väljer sedan i årskurs 3 någon av våra inriktningar, social eller kultur, för att avsluta dina studier hos oss. Din studietid är beroende på din studiebakgrund och arbetslivserfarenhet.

ANSÖK HÄR

 

Behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. 

På Stadsmissionens folkhögskola studerar du först allmän kurs år 1 och 2 för att sedan välja inriktning social eller kultur under år 3.

Mindre grupper, teman och presentationstekniker 

Utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer. Du läser de flesta ämnen i temablock istället för att läsa varje ämne enskilt. Våra teman kan handla om populärkultur och medier, stadens offentliga konst och om hur bilder och berättelser kan påverka. Här får du arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och globala förhållanden, studera livsåskådningar, världsreligioner och Sveriges historia. Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Exempel på genomförda teman:

Makt & Påverkan – En studie om makt ur flera perspektiv. Studiebesök i tingsrätt och riksdag. Gestaltningen blev att skriva en egen riksdagsmotion i ett ämne som engagerade en och framföra i en låtsad plenisal.

Bostad – Vi läste om bostäder historiskt och olika boendeformer idag. Studiebesök på arkitekturmuséet, ArkDes, på Skeppsholmen där vi testade att göra en egen stadsplanering. Som gestaltning och presentation, så skapade vi i grupp, tittskåp av kartong där vi konstruerade och inredde ”vår drömetta” enligt vissa givna förutsättningar.

Övriga aktiviteter

Flera gånger varje termin träffas skolans deltagare och personal för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar.

Närvaro

Att studera hos oss förutsätter ett aktivt deltagande under lektionerna. Studierna på folkhögskola kräver 80% närvaro för att få ett godkänt studieår. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig tiden du har studerat. Det kan också påverka dina möjligheter att få studiemedel i framtiden. 

Antagningsvillkor

För att börja Allmän kurs år 1 bör du vara klar med grundskolan. För att börja år 2 bör du ha motsvarande 1 år gymnasiestudier (ca 800 GY-poäng och/eller minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid). För dig som har kommit till Sverige i vuxen ålder, bör du vara klar med de första två delkurserna i svenska som andra språk - grund, alternativt ha motsvarande kunskaper i svenska språket. Du måste fylla lägst 18 år under 2022. 

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring m.m. Beloppet för vårterminen 2022 är 700 kr, varav 300 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Skolan erbjuder möjlighet att hyra dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Vårterminen 2022 

11 januari - 3 juni 2022

Emma Kihlberg Dixgård
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, engelsk- och temalärare Allmän kurs
Gustav Fridolin
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, svensk- och temalärare Allmän kurs

Korta fakta

  • Kom igång med studier
  • Förbereder till högskola eller yrkeshögskola
  • Berättigar till studiemedel
  • Små klasser
  • Studiebesök och gästföreläsare
  • Grupparbeten och diskussioner