Allmän kurs distans - inriktning samhälle, åk 1-3

Allmän kurs på distans
Allmän kurs på distans passar dig som har ofullständig gymnasieutbildning, vill studera hemifrån på heltid och bredda din allmänbildning. Kursen kan ge dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Nästa kursstart är i augusti 2020, välkommen att söka från april.

Den här utbildningen vänder sig särskilt till dig som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt ta dig till vår skola, liksom till dig som helt enkelt föredrar distansstudier. Kursen ger möjlighet att vidga dina perspektiv, få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen – såväl då som nu. Du får också en bred plattform och redskap för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. Kursen har särskilt fokus på hälsa och välmående.

För att studera på allmän kurs distans bör du ha god datorvana, tillgång till dator och internetuppkoppling samt god självdisciplin.

Studierna bedrivs på heltid vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Efter mottagen ansökan sker intervju via telefon.

Övergripande teman

Kurserna bedrivs genom övergripande teman om samhällsfrågor och stora globala utmaningar, där du interagerar med andra deltagare och lärare genom vår digitala plattform. 

Presentera på ditt sätt

Du lär dig att presentera och gestalta dina kunskaper på olika sätt som passar dig. Du kan till exempel presentera i form av traditionella uppsatser, olika estetiska uttryckssätt eller varför inte genom en pod eller en tidning gjord ihop med kurskamrater? 

Frivilliga träffar

Vi bjuder regelbundet in till frivilliga evenemang på skolan, såsom temadagar, friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter. 

En individuell studieplan som passar dig

När du börjar läsa allmän kurs på distans utformar du tillsammans med din mentor på kursen en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Du som behöver det kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat.

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja en Allmän kurs krävs inga formella antagningskrav. Du bör vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna.

När du slutar får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid intagningen.

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin som främst täcker digital kurslitteratur. Beloppet är 390 kr per termin, varav 200 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Återstående summa betalar du under första terminen, och kommande terminer får du en faktura på hela beloppet. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. 

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Ansökan för HT 2020 är nu stängd eftersom kursen är full.

 

 

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
18 augusti - 18 december 

2021

11 januari - 4 juni

Ida Lugongo
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor och temalärare, allmän kurs distans
Minna Levin
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor och temalärare, allmän kurs distans

Korta fakta

  • Distansutbildning med möjlighet till frivilliga träffar
  • Bra förberedelse för högre studier
  • Läs 1-3 år beroende på studiebakgrund
  • Undervisning sker via digital plattform 
  • Tematiska studier
  • Fokus på samhälle, hälsa och välmående 
  • Diskussioner