Allmän kurs - inriktning kultur, år 3

Deltagare på Allmän kurs kultur och samhälle
Är du intresserad av kultur, samhällsfrågor och historia? Vill du läsa vidare inom humaniora? Då är allmän kurs med inriktning kultur, år 3, något för dig. Utbildningen kan ge dig som har ofullständig gymnasieutbildning grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

ANSÖK HÄR

 

Allmän kurs med inriktning kultur år 3, ger dig fördjupad förståelse för kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi tittar på vad konst, litteratur och arkitektur har betytt för människan. Förutom teoretiska studier får du använda dig av olika estetiska uttryckssätt som måleri, foto och film. Kursen kräver inga förkunskaper när det gäller skapande uttryckssätt.

Läs ämnen i olika temablock

Du läser de flesta ämnen i temablock istället för att läsa varje ämne enskilt. Våra teman kan handla om populärkultur, stadens offentliga konst och om hur bilder och berättelser kan påverka. Här får du arbeta med bland annat samhällsfrågor och historia. Du får pröva olika gestaltande uttryckssätt som skulptur, foto, film, färg och form, och att skapa en utställning.

Här får du arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och globala förhållanden, studera hur samhälle, konst och kultur förändrats och påverkat varandra under historien och i vår samtid.

Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Studiebesök är också en viktig del av allmän kurs. Under det tredje läsåret brukar vi göra en studieresa som delvis bekostas av deltagarna själva.

Presentera med hjälp av olika tekniker

Du lär dig presentera dina kunskaper på flera sätt. Du får till exempel pröva på skulptur, foto, film, podcast, färg och form, och att skapa en utställning.

Gemensamma aktiviteter

Under året anordnas aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till två år, beroende på dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. Något som är utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja Allmän kurs år 3 krävs två år motsvarande gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). 

När du avslutar dina studier får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid antagningen.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring m.m. Beloppet för vårterminen 2022 är 700 kr, varav 300 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Skolan erbjuder möjlighet att hyra dator. 

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Vårterminen 2022  

11 januari- 3 juni 2022 

Tania Preste
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare svenska

Korta fakta

  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till Komvux
  • Fokus på kultur, humaniora och historia
  • Studiebesök och studieresa
  • Grupparbeten och diskussioner