Distans: Allmän kurs - inriktning samhälle, år 1-3

Allmän kurs på distans
Allmän kurs på distans passar dig som har ofullständig gymnasieutbildning, vill studera hemifrån på heltid och bredda din allmänbildning. Kursen kan ge dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

ANSÖK HÄR

 

Den här utbildningen vänder sig särskilt till dig som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt ta dig till vår skola, liksom till dig som helt enkelt föredrar distansstudier. Kursen ger möjlighet att vidga dina perspektiv, få nya insikter om dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen – såväl då som nu. Du får också en bred plattform och redskap för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. Kursen har särskilt fokus på hälsa och välmående.

För att studera på allmän kurs distans bör du ha god datorvana, tillgång till dator och internetuppkoppling samt god självdisciplin.

Studierna bedrivs på heltid vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Efter mottagen ansökan sker intervju via telefon.

Övergripande teman

Kurserna bedrivs genom övergripande teman om samhällsfrågor och stora globala utmaningar, där du interagerar med andra deltagare och lärare genom vår digitala plattform. 

Presentera på ditt sätt

Du lär dig att presentera och gestalta dina kunskaper på olika sätt som passar dig. Du kan till exempel presentera i form av traditionella uppsatser, olika estetiska uttryckssätt eller varför inte genom en pod eller en tidning gjord ihop med kurskamrater? 

Frivilliga träffar

Vi bjuder regelbundet in till frivilliga evenemang på skolan, såsom temadagar, friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter. 

En individuell studieplan som passar dig

När du börjar läsa allmän kurs på distans utformar du tillsammans med din mentor på kursen en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Du som behöver det kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat.

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola.

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja Allmän kurs, år 1 bör du vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna. Du måste fylla lägst 18 år under 2022. 

För att börja år 2 bör du ha motsvarande 1 år gymnasiestudier (ca 800 GY-poäng och/eller minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet på heltid). 

För att börja Allmän kurs år 3 krävs två år motsvarande gymnasiestudier (ca 1600 GY-poäng). 

När du avslutar dina studier får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid intagningen.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men vi tar ut en materialavgift varje termin. Avgiften täcker studiematerial, studiebesök, försäkring m.m. Beloppet för vårterminen 2022 är 390 kr, varav 200 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Skolan erbjuder möjlighet att hyra dator.

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Vårterminen 2022 

11 januari - 3 juni 2022

Gina Manzizila
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor och engelsklärare,, allmän kurs distans
Minna Levin
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, lärare tema och svenska/SVA

Korta fakta

  • Distansutbildning med möjlighet till frivilliga träffar
  • Bra förberedelse för högre studier
  • Läs 1-3 år beroende på studiebakgrund
  • Undervisning sker via digital plattform 
  • Tematiska studier
  • Fokus på samhälle, hälsa och välmående 
  • Diskussioner