Allmän kurs - inriktning kultur, åk 2-3

Deltagare på Allmän kurs kultur och samhälle
Är du intresserad av kultur, samhällsfrågor och historia? Vill du läsa vidare inom humaniora? Då är allmän kurs med inriktning kultur, åk 2-3, något för dig. Utbildningen kan ge dig som har ofullständig gymnasieutbildning grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Allmän kurs med inriktning kultur och samhälle, åk 2 och 3, ger dig fördjupad förståelse för kulturens betydelse för samhällsutvecklingen. Vi tittar på vad konst, litteratur och arkitektur har betytt för människan. Förutom teoretiska studier får du använda dig av olika estetiska uttryckssätt som måleri, foto och film. Kursen kräver inga förkunskaper när det gäller skapande uttryckssätt.

Läs ämnen i olika temablock

Du läser de flesta ämnen i temablock istället för att läsa varje ämne enskilt. Våra teman kan handla om populärkultur, stadens offentliga konst och om hur bilder och berättelser kan påverka. Här får du arbeta med bland annat samhällsfrågor och historia. Du får pröva olika gestaltande uttryckssätt som skulptur, foto, film, färg och form, och att skapa en utställning.

Här får du arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och globala förhållanden, studera hur samhälle, konst och kultur förändrats och påverkat varandra under historien och i vår samtid.

Vid behov kan du läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat i nivåindelade grupper.

Studiebesök är också en viktig del av allmän kurs. Under det tredje läsåret brukar vi göra en studieresa som delvis bekostas av deltagarna själva.

Presentera med hjälp av olika tekniker

Du lär dig presentera dina kunskaper på flera sätt. Du får till exempel pröva på skulptur, foto, film, podcast, färg och form, och att skapa en utställning.

Gemensamma aktiviteter

Flera gånger under terminen har hela skolan en samling med uppträdanden eller till exempel ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, stadsvandringar, friluftsdag och temadagar. 

Allmän kurs ger behörighet till vidare studier

Allmän kurs på folkhögskola är en alternativ väg till behörighet inför fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. När du börjar utformar du tillsammans med din mentor en studieplan på ett till två år, beroende på dina tidigare studier och tidigare arbetslivserfarenhet. Något som är utmärkande för studier på folkhögskola är lärande i mindre grupper och att du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och presentationer.

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Det är avgiftsfritt att studera på folkhögskola, men varje termin tar vi ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin, varav 300 kr förskottsbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Du står själv för kost, resor till och från skolan och för det material som förbrukas, som pennor och block.

Studierna berättigar till studiemedel via CSN

Vid skolstart får du erbjudande om att hyra en bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin, utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel på grund av avbrott. 

Antagningsvillkor och intyg efter avslutad utbildning

För att börja en Allmän kurs krävs inga formella antagningskrav. Du bör vara klar med grundskolan och framför allt med svenska/svenska som andraspråk för att kunna följa med i studierna.

När du slutar får du ett intyg över de behörigheter du tagit samt ett omdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Intyget ger dig möjlighet att söka vidare till studier inom högskola, universitet eller yrkeshögskola och studieomdömet har betydelse vid antagningen.

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
18 augusti - 18 december 

2021

11 januari - 4 juni 

Korta fakta

  • Högskoleförberedande
  • Berättigar till studiemedel
  • Alternativ till komvux
  • Fokus på kultur, humaniora och historia
  • Studiebesök och studieresa
  • Grupparbeten och diskussioner