Svenska med storköksinriktning

Svenska med storköksinriktning
Vill du lära dig mer svenska och samtidigt lära dig grunderna i ett yrke? Här får du kombinera studier i svenska med en utbildning i storkök. Kursen vänder sig enbart till kvinnor.

Svenska med inriktning storkök är en 1-årig folkhögskolekurs där du läser svenska på SFI-nivå C eller högre. Här får du utveckla dina språkliga kunskaper i tal och skrift. Du lär dig svenska som du kan använda både i vardagen och på jobbet.

Du kombinerar studier i svenska med utbildning i storkök, såväl teori som praktik i skolans metodkök. Under utbildningen läser du i olika teman som mat, hälsa, hygien och samhällsliv. Grammatik, studieteknik, köksmatematik och grundläggande datakunskap ingår.

Du får också lära dig om mat, olika matvanor och du får träna i skolans metodkök.

Praktik i storkök ingår i utbildningen

I din utbildning ryms också praktik. Under två praktikperioder som genomförs utanför skolan, får du träna både språket och dina nya kökskunskaper i ett riktigt storkök på en arbetsplats. På kursen får du också kunskaper om hur du håller rent i ett restaurangkök och vilka regler som gäller, det som också kallas egenkontroll. 

Öka dina chanser för att få ett jobb

Målet är att du genom studier och kökspraktik ska lära dig så mycket svenska som möjligt och få tillräcklig yrkeskunskap för att du efter kursen ska kunna arbeta som exempelvis köksbiträde i ett storkök. Eller studera vidare, om du vill det.

Varje vecka samlas alla deltagare för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, friluftsdag och temadagar. 

Kostnadsfri utbildning som är studiemedelsberättigad

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt.

Alla allmänna kurser på Stadsmissionens folkhögskola är CSN-berättigade. Det finns en begränsning hur många veckor du kan studera med studiemedel. Om du har studerat tidigare bör du kontrollera så att du vet hur många veckor du har kvar, som du kan ansöka om studiemedel. Mer information hittar du på CSN:s hemsida

Nästa kursstart blir till Ht 2021 

Eva Qvist
Stadsmissionens Folkhögskola
Mentor, svensklärare på kursen Svenska med storköksinriktning
Jenni Björklund
Stadsmissionens Folkhögskola
Temalärare Svenska kök
Jenny Josefsson
Stadsmissionens Folkhögskola
Temalärare Svenska kök

Korta fakta

  • Svenska på SFI-nivå C eller högre
  • Utbildning för kvinnor
  • Ett års heltidsstudier
  • Praktik i storkök