Svenska med storköksinriktning

Svenska med storköksinriktning
Vill du lära dig mer svenska och samtidigt lära dig grunderna i ett yrke? Här får du kombinera studier i svenska med en utbildning i storkök. Kursen vänder sig enbart till kvinnor.

Svenska med inriktning storkök är en 1-årig folkhögskolekurs där du läser svenska på SFI-nivå C eller högre. Här får du utveckla dina språkliga kunskaper i tal och skrift. Du lär dig svenska som du kan använda både i vardagen och på jobbet.

Du kombinerar studier i svenska med utbildning i storkök, såväl teori som praktik i skolans metodkök. Under utbildningen läser du i olika teman som mat, hälsa, hygien och samhällsliv. Grammatik, studieteknik, köksmatematik och grundläggande datakunskap ingår.

Du får också lära dig om mat, olika matvanor och du får träna i skolans metodkök.

Praktik i storkök ingår i utbildningen

I din utbildning ryms också praktik. Under två praktikperioder som genomförs utanför skolan, får du träna både språket och dina nya kökskunskaper i ett riktigt storkök på en arbetsplats. På kursen får du också kunskaper om hur du håller rent i ett restaurangkök och vilka regler som gäller, det som också kallas egenkontroll. 

Öka dina chanser för att få ett jobb

Målet är att du genom studier och kökspraktik ska lära dig så mycket svenska som möjligt och få tillräcklig yrkeskunskap för att du efter kursen ska kunna arbeta som exempelvis köksbiträde i ett storkök. Eller studera vidare, om du vill det.

Varje vecka samlas alla deltagare för en gemensam samling med uppträdanden eller ett föredrag. Under året anordnas också aktiviteter som studie- och teaterbesök, friluftsdag och temadagar. 

Kostnadsfri utbildning som berättigar till studiemedel

Studier på folkhögskola är kostar inget, men skolan tar varje termin ut en materialavgift som delvis täcker t ex kopiering, lån av läromedel och studiebesök. Materialavgiften är 700 kr per termin, varav 300 kr förskottsbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. Du står själv för kost, resor till och från skolan samt det material som förbrukas, som pennor och block.

Vid skolstart erbjuds deltagaren att hyra bärbar dator av skolan. För hyra av dator tillkommer 200 kr per termin utöver materialavgiften. Hyran för dator reduceras inte vid kortare studieperioder, till exempel på grund av avbrott. 

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Läsårstider

2020

8 januari - 5 juni
17 augusti - 18 december 

2021

11 januari - 4 juni

Korta fakta

  • Svenska på SFI-nivå C eller högre
  • Utbildning för kvinnor
  • Ett års heltidsstudier
  • Praktik i storkök