Åtgärder mot smittspridning

2021-01-11
Skolan följer noga rekommendationerna för att minska smittspridningen av Covid 19. Undervisningsformerna
anpassas för att fungera så bra som möjligt för deltagarna.


 Terminsstarten i digital form gick riktigt bra, i princip alla deltagare kom. Även om vi inte sågs fysiskt fick vi en känsla av gemenskap och den är viktig. Nu gör vi den här terminen tillsammans, oavsett hur den blir, säger tf rektor Anna Runer.

Även om den förra terminen, med bland annat undervisning på distans, var utmanande för skolan hyser hon stor tillförsikt inför våren.

– Både personal och deltagare har varit fantastiskt anpassningsbara och anammat distansläget utifrån bästa förmåga. Vi har god beredskap för – och numera viss erfarenhet av – fortsatt distansundervisning. Det är mycket fint att vi, trots ett annorlunda läge, kan fortsätta att ge god utbildning till våra målgrupper.

Följande anpassningar har gjorts på skolan:

· Anpassning av schematiderna med olika start-, lunch och sluttider. 

· Anpassad möblering i klassrummen och i gemensamma lokaler för att kunna hålla avstånd.

· Anslag med instruktioner om hur vi minskar smittspridning har satts upp i alla lokaler.

· Utökad tillgång till handtvätt och handsprit.

· Städrutinerna har uppdaterats, med fler städtillfällen dagligen.

· Lärare med symtom har möjlighet att jobba hemifrån.

 

Mer information om Covid -19 med råd och anvisningar om vad som gäller hittar du på följande sidor:

 

 

Heli Lindell
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Rektor | Chef | Tjänstledig