”Blir en lärorik och utmanande höst”

André Jönsson
2020-08-27
I två år har socialpedagog André Jönsson coachat och väglett enskilda deltagare och grupper på skolan. From i höst får han även ett nytt uppdrag, att vara en av mentorerna för Allmän kurs med social inriktning.

Vad tänkte du när du fick frågan om att bli mentor?

- Jag såg det som en möjlighet att utveckla min profession. Mentorskapet handlar ju om relationsbyggande vilket är en viktig del av vad jag gör som socialpedagog. Jag tror också det är bra att komma ifrån traditionen att det alltid bara är temalärare som är mentorer. Jag ser ju saker på ett annat sätt än de andra undervisande pedagogerna gör.

Vilka förväntningar har du?

- Jag hoppas få insyn i hur lärare jobbar och inte minst temalärarna. Många delar kommer ju att vara utvecklande för mig, som att ha utvecklingssamtal, det är ett nytt moment men inte så avlägset. Det blir en lärorik och utmanande höst, det är jag helt övertygad om.

Vilka blir utmaningarna?

- Att vara både socialpedagog och mentor och hitta balansen i det. Det kan vara svårt, men jag tror att det ska gå bra bara man är trygg i båda professionerna och känner trygghet i kollegiet och i sitt arbetslag.

Har du själv haft någon positiv mentor under din skoltid eller på annat sätt?

- Ja, flera. Till exempel Maja-Lena, som jag hade som klassföreståndare i mellanstadiet. Hon var pedagogisk, tydlig och rak men också väldigt inlyssnande och förstående, vilket alla är egenskaper som jag skulle vilja anamma och utveckla i rollen som mentor.

Mentorskap kan ju ta tid, hur mycket ska du jobba?

- På pappret 10 procent, men jag har redan märkt att det tagit betydligt mer tid. Det blir en utmaning att få till gränsen för mitt arbetsområde, men det får växa fram.

Karin Jacobson
Stadsmissionens Folkhögskola
Lärare på kursen Skriv för att nå ut