"Det roligaste jobb jag vet"

Heli Lindell
2019-12-11
Nu har vår rektor på folkhögskolan och yrkeshögskolan, Heli Lindell, jobbat tre månader. Vi passade på att fråga hur hon trivs och vad hon tänker om folkbildningens framtid.

Vad var det som lockade med att söka tjänsten som rektor här?

- Jag har ju haft ett flertal rektorstjänster tidigare och längtade tillbaka till det roligaste jobb jag vet! Jag har jobbat nationellt på Folkhögskolornas Serviceorganisation, FSO, i dryga 5 år och saknade till slut dynamiken som är på en skola. För mig är det också viktigt vem som är huvudman för skolan och det var en värdeburen organisation jag sökte.

Nu har du varit här i tre månader, vilka är dina intryck av deltagarna och atmosfären på skolan?

- Det är en fantastiskt fin stämning på Stadsmissionens folkhögskola och Yrkeshögskola! En folkhögskoleanda som man kan ta på. Det är tillåtet att vara den man är, det finns en stor välvilja, värme och kärlek till verksamheten och uppdraget. Det är fina, kompetenta medarbetare som verkligen gör allt för deltagarna och det är en fin stämning bland våra deltagare. Skolan är en lagom stor enhet där det finns plats för alla. Det är också roligt att ha två olika verksamheter, som Folkhögskola och Yrkeshögskola, som kan inspirera varandra.

Du jobbade ju länge på Fellingsbro folkhögskola, vad har skolorna för skillnader/likheter?

- Det är i grunden inga skillnader på skolorna. Det är samma fina bemötande och folkhögskoleanda. Fellingsbro har ett internat, en stor filial, över 80 medarbetare. Stadsmissionens folkhögskola är mer hanterbar eftersom den är mindre och finns under ett tak och inte har något internat. Det finns mer tid att vara i verksamheten, vilket jag uppskattar.

Du har jobbat länge inom folkbildningen i Sverige, vilka är de främsta utmaningarna för den 2019?

- De största utmaningarna ligger på det politiska planet. Att våra politiker förstår betydelsen av folkhögskola och folkbildning. Det finns idag en tendens att man på regional nivå drar ner på bidragen till folkhögskolor. I hela samhället ser vi också att det finns en fara för att kultur- och bildningsfrågor får minskat stöd. Bildning och kultur är livsnödvändiga för vår demokratis överlevnad.  Vi behöver nå ut och tala om vad vi gör och hur viktiga vi är!

Som rektor har du möjlighet att ta ut riktning och styra. Nämn några av dina visioner för folkhögskolan!

- Att vi blir kända för vårt fina arbete! Att vi når de målgrupper som bäst behöver oss. Att vi kan satsa på nya utbildningar både på folkhögskolan och yrkeshögskolan. Och att vi lever våra värdeord: Mod, Ambition och Hjärta.

 

Heli Lindell
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Rektor | Chef