"Ett fantastiskt kollegium"

2020-03-27
Från och med onsdag 18 mars sker undervisningen på folkhögskolan på distans. Detta är tillfälligt och på grund av smittorisken med Covid-19. Det går dock fortfarande utmärkt att söka till alla kurser, liksom att nå personal per e-post och telefon.

Från och med i onsdags den 18 mars pågår endast undervisning på distans på folkhögskolan. Deltagare får uppgifter som de lämnar in digitalt och har kontakt med sina lärare genom lärplattformar, epost och telefon. Hittills har den snabba omställningen gått bra både för deltagare och lärare, även om det också finns utmaningar.

- Vi har ett fantastiskt kollegium som har tagit sig an denna nya situation med kraft, mod och engagemang, säger biträdande rektor Anna Runer.