Halvtid distans från 25 januari

2021-01-22
From måndagen den 25 januari kommer skolans deltagare att delvis återgå till undervisning på skolan. En del av undervisningen kommer dock fortfarande ske som fjärr- och distansundervisning, för att minska belastningen på kollektivtrafiken och undvika trängsel i skolans lokaler.

Information om upplägg av undervisning får deltagarna av sin mentor.

Åtgärder som skolan infört för att minimera smittspridningen:

· Anpassning av schematiderna med olika start-, lunch och sluttider. 

· Anpassad möblering i klassrummen och i gemensamma lokaler för att kunna hålla avstånd.

· Anslag med instruktioner om hur vi minskar smittspridning har satts upp i alla lokaler.

· Utökad tillgång till handtvätt och handsprit.

· Städrutinerna har uppdaterats, med fler städtillfällen dagligen.

· Lärare med symtom har möjlighet att jobba hemifrån.

Även om det är glädjande att vi delvis kan återuppta undervisningen på skolan, kommer vi fortsatt att bevaka smittspridningen framöver. Beslutet kan ändras eller upphävas på grund av förändrade rekommendationer eller beslut från myndigheter, regering och skolhuvudman, eller på grund av förändrade omständigheter på skolan.

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella råd i Sverige. De betonar allas personliga ansvar att skydda sig själv och andra från att smittas av covid-19. Om du inte redan har tagit del av de uppdaterade råden, läs dem på krisinformation.se

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du hitta information och svar på frågor kring Covid -19.  

Anna Runer
Stadsmissionens Folkhögskola
Tillförordnad rektor vårterminen 2021