Så ansöker du till Stadsmissionens folkhögskola

Nu är ansökan öppen för vårterminen 2021.
Här nedan kan du se vilka kurser du kan söka.
 • Allmän kurs - enstaka platser finns.
  OBS! Inga lediga platser finns i följande kurser till VT 2021:
  - Allmän kurs grund
  - Allmän kurs, år 1 och 2 
  - Allmän kurs, år 3, inriktn. social
  - Allmän kurs, år 1-3, inriktn, samhälle
  Skriv för att nå ut
 • Till våra särskilda kurser, Svenska med storköksinriktning och Svenska med storköksinriktning, påbyggnad finns inga lediga platser till VT 2021. Svenska med storköksinriktning startar en ny kurs HT 2021.

Långa kurser, start 11 januari 2021

 • Allmän kurs - grund - Alla platser är fyllda, ansökan är stängd. 
 • Allmän kurs - år 1 och 2 - Alla platser är fyllda, ansökan är stängd.
 • Allmän kurs - år 3, inriktning social - Alla platser är fyllda, ansökan är stängd.
 • Allmän kurs - år 3, inriktning kultur 
 • Allmän kurs - år 1-3, inriktning samhälle, distans - Alla platser är fyllda, ansökan är stängd.

  Ansök till Allmänna kurser här

 

 • Särskild kurs, Skriv för att nå ut  - Alla platser är fyllda, ansökan är stängd.  

Så här går antagningen till 

Bifoga handlingar till din ansökan.  

Det är viktigt att du bifogar de handlingar du har, för att vi ska kunna hantera din ansökan, och bedöma hur lång studietid du behöver. 

Till din ansökan ska du bifoga: 

 • Personbevis för studier (beställs via SKV Skatteverket.se) - Obligatoriskt 

 • Kopior på tidigare betyg - Har du inga betyg kan du ange det i det personliga brevet. 

 • Kopior på eventuella arbetsintyg

 • Personligt brev- Skriv några korta rader om varför du söker utbildningen samt om du vill berätta något om dig själv. 

Intervju 

När vi fått din ansökan mejlar vi dig en bekräftelse. Du blir sedan kontaktad (mail eller telefon) av en lärare för att bestämma tid för intervju. I dessa pandemitider sker de flesta intervjuer via telefon eller ev. digitalt via Teams/Meet eller liknande, om det är möjligt.   

Vid intervjun får du berätta om dig själv och dina planer för framtiden. Utifrån dina tidigare studier bedömer vi också hur lång tid du behöver hos oss. För kurserna i svenska kommer du att få göra ett test för att bedöma din läs- och skrivförmåga. 

Sista ansökningsdag 

Till vårterminen fyller vi på med platser i befintliga klasser. Ansökan kan göras fram till kursstart eller tills kurserna är fyllda. Ju fortare du söker desto större chans till plats. 

Antagningsbesked och bekräfta din plats  

När du blivit antagen får du ett skriftligt antagningsbesked. Besked om avslag eller reservplats får du muntligt eller skriftligt.   

Om du blir antagen behöver du bekräfta din plats. Det gör du genom att betala in 300 kr. Beloppet är en delbetalning av skolans materialavgift, som är 700 kr/termin (gäller alla kurser utom Allmän kurs, distans).  

För Allmän kurs, distans bekräftar du istället din plats genom att betala 200 kr av materialavgiften, som totalt är 390 kr. 

Information om hur du betalar finns på antagningsbeskedet, 

På skolan finns möjlighet att hyra dator. I övrigt är utbildningen kostnadsfri och för allmän kurs är du berättigad till studiemedel från CSN

Materialavgiften betalas inte tillbaka om du väljer att inte påbörja din utbildning eller om du avbryter dina studier. 

VT 2021 

Allmänna kurser - 11 januari-4 juni 2021 

Särskild kurs, Skriv för att nå ut  - 25 januari-11 juni 2021 

 

 

Elisabeth Bohlin
Stadsmissionens Folkhögskola
Administratör