Studiemedel från CSN

När du studerar på folkhögskola har du rätt att söka studiemedel, studielån och studiebidrag från CSN.

Långa heltidskurser och distanskurs

När du blivit antagen till studierna på allmän kurs meddelar skolan det till CSN. De skickar sedan information till dig om hur du gör för att ansöka om studiemedel. Du behöver inte själv kontakta CSN för att söka. Inom en vecka efter att du fått besked om antagning av skolan bör du få information från CSN. All studiemedelsansökan sker sedan via CSN:s hemsida.

I din ansökan till CSN är det viktigt att du noggrant fyller i korrekta uppgifter om din studiebakgrund. Det kan annars ge konsekvenser för om du får det högre eller lägre bidraget.

När du påbörjat dina studier hos oss rapporterar skolan startdatum till CSN. Du ska också själv göra en studieförsäkran för att utbetalningarna ska komma igång. Om du avbryter dina studier i förtid rapporterar skolan det till CSN. Även då ska du själv meddela CSN för att inte förlora tid du är berättigad till inför kommande studier.

Mer som är bra att veta om studiemedel får du på skolan de första dagarna.

SMF, SFI och etableringskurs

För SMF, SFI och etableringskurs så gäller andra ersättningsregler. Kontakta din arbetsförmedling, SFI-centrum eller expeditionen på skolan.

Mer information om studiemedel

CSN 
Tel 0771-276 000

Vuxenutbildning Stockholm 
Tel 08-508 354 00

Jenny Rosvall
Stadsmissionens Folkhögskola/Stadsmissionens Yrkeshögskola
Studie- och yrkesvägledare