Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse

Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse väljs av stiftelsebildaren Stockholms Stadsmissions styrelse för två år i taget. Ledamöterna uppbär inget arvode för sitt arbete och träffas minst fem gånger per år. Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse väljer årligen även in en eller två fackliga representanter som ska företräda medarbetarperspektivet i styrelsen.

André Andersson, styrelseordförande Stadsmissionens skolstiftelse
André Andersson
Ordförande
André är advokat och var delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå under många år. Som senior advisor fortsätter han att arbeta med byråns internationella och akademiska relationer. André är aktiv vid Stockholm Centre for Commercial Law där han också är styrelseordförande. Han har en jur kand och en ekonomexamen från Lunds universitet.
Kerstin Andersson
Styrelseledamot
Kerstin Andersson har lång och bred erfarenhet av utbildningsfrågor som förvaltningschef, utbildningschef och rektor i flera kommuner, senast om utbildningsdirektör på Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun och som medlem i flera olika nationella styrgrupper för utbildningsfrågor och samverkan. Hon arbetar för närvarande som stadsdelsdirektör för Östermalms stadsdelsförvaltning.
Jonas Gustavsson, styrelseledamot
Jonas Gustafsson
Styrelseledamot
Jonas Gustafsson är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Forskningsintressen innefattar bl.a. utbildningshistoria och utbildningssociologi. Var under sju år verksam som musiklärare i grundskolan och har undervisat på Kungl. Musikhögskolan, Lärarhögskolan i Stockholm, Uppsala universitet och SMI, Stockholms musikpedagogiska institut.
Åsa Paborn
Åsa Paborn
Styrelseledamot
Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bl.a. varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda. Åsa är för närvarande Direktor i Stockholms Stadsmission.
Ralph Riber
Ralph Riber
Styrelseledamot
Ralph Riber är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland, och är också ledamot I Stockholms Stadsmissions styrelse. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bl.a. varit VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. Ralph har en ekonomexamen samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen från Göteborgs universitet.
Kerstin Wirstedt, styrelseledamot
Kerstin Wirstedt
Styrelseledamot
Kerstin Wirstedt kommer senast från Kunskapsskolan där hon arbetade som grundskolechef och var operativt ansvarig för Kunskapsskolans 29 grundskolor med ca 12.000 elever. Hon är i grunden utbildad förskollärare och har bl.a. arbetat som förskolechef, grundskolerektor och regionchef. Kerstin har lång erfarenhet inom både kommunal och privat skolsektor.
Therese Karlsson - Arbetstagarrepresentant
Therese Karlsson
Arbetstagarrepresentant
Therese Karlsson arbetar som studie- och yrkesvägledare, mentor och ingår i skolans elevhälsoteam på Grillska Gymnasiet Västerås. Hon har varit anställd inom stiftelsen sedan 2017 och har fackliga uppdrag som lokalt ombud och föreningsombud för Lärarnas riksförbund. Therese har studie- och yrkesvägledarexamen och en filosofie kandidatexamen inom pedagogik och har yrkeserfarenhet från både gymnasie- och vuxenutbildning samt inom olika arbetsmarknadsprojekt.
Emma Kihlberg Dixgård - Arbetstagarrepresentant
Emma Kihlberg Dixgård
Arbetstagarrepresentant
Emma Kihlberg Dixgård arbetar som lärare och mentor på Stadsmissionens folkhögskola. Hon har varit anställd sedan 2019 och är lokalt fackligt ombud för Lärarförbundet. Hon har en jur kand från Stockholms universitet med specialisering inom medierätt och mänskliga rättigheter. Emma har ett stort engagemang för samhällsfrågor och integration och volontärarbetar bl.a. som första hjälpare inom Röda Korset.