Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse

Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse väljs av stiftelsebildaren Stockholms Stadsmissions styrelse för ett år i taget. Ledamöterna uppbär inget arvode för sitt arbete och träffas minst fem gånger per år. Stadsmissionens skolstiftelses styrelse väljer årligen även in en eller två fackliga representanter som ska företräda medarbetarperspektivet i styrelsen. 

 

Per Dellborg, styrelseordförande Stadsmissionens Skolstiftelse
Per Dellborg
Ordförande
Per är civilekonom och har arbetat inom finansvärlden i både Stockholm och London med köp och försäljning av bolag, finansieringar och börsnoteringar. Grundare och partner i HDR Partners, en finansiell rådgivningsbyrå, sedan 2005.
Harald Abelin
Harald Abelin
Stockholms Stadsmission
Styrelseledamot
Harald Abelin är tf direktor på Stockholms Stadsmission. Han är civilingenjör och har arbetat inom offentlig hälso- och sjukvård under många år, men har också en gedigen erfarenhet av utveckling av andra typer av kunskapsintensiva företag, bl.a. inom IT-sektorn. Han har genom sitt arbete med ledarutveckling skapat en plattform för att coacha ledare/chefer.
Mattias Behrer, styrelseledamot
Mattias Behrer
Styrelseledamot
Mattias tillträder i augusti 2020 som vd på Live Nation. Han har tidigare haft ledande roller inom kommunikationsnätverket Dentsu Aegis, H&M, MTV, Tetra Laval och har arbetat tio år inom Viacom-koncernen.
Ralph Riber
Ralph Riber
Styrelseledamot
Ralph är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland, och är också ledamot I Stockholms Stadsmissions styrelse. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bl.a. varit VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. Ralph har en ekonomexamen samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen från Göteborgs universitet.
Jonas Gustavsson, styrelseledamot
Jonas Gustafsson
Styrelseledamot
Jonas är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. Han har tidigare varit verksam som musiklärare i grundskolan och har undervisat på bland annat Kungl. Musikhögskolan och SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Karin Jacobson
Karin Jacobson
Facklig representant
Karin arbetar som lärare i svenska som andraspråk och temastudier på Stadsmissionens Folkhögskola. Hon har en bakgrund som journalist och arbetar också med folkhögskolans kommunikationsarbete. Karin är facklig representant för Förbundet Folkhögskollärarna (FF).