Stadsmissionens Skolstiftelses styrelse

Stadsmissionens skolstiftelses styrelse väljs av stiftelsebildaren Stockholms Stadsmissions styrelse för två år i taget. Ledamöterna uppbär inget arvode för sitt arbete och träffas minst fem gånger per år. Stadsmissionens skolstiftelses styrelse väljer årligen även in en eller två fackliga representanter som ska företräda medarbetarperspektivet i styrelsen. 

 

Per Dellborg, styrelseordförande Stadsmissionens Skolstiftelse
Per Dellborg
Ordförande
Per är civilekonom och har arbetat inom finansvärlden i både Stockholm och London med köp och försäljning av bolag, finansieringar och börsnoteringar. Grundare och partner i HDR Partners, en finansiell rådgivningsbyrå, sedan 2005.
Åsa Paborn
Åsa Paborn
Styrelseledamot
Åsa Paborn har lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter inom både idéburen sektor och näringslivet. Hon har en bakgrund som journalist och har bl.a. varit direktör på Utbildningsradion AB, kanalchef på Sveriges Radio och programdirektör på SBS/Discovery men också förbundsrektor på Studieförbundet Bilda. Åsa är för närvarande Direktor i Stockholms Stadsmission.
Mattias Behrer, styrelseledamot
Mattias Behrer
Styrelseledamot
Mattias är vd på Live Nation. Han har varit vd på kommunikationsnätverket Dentsu Aegis och har haft ledande roller på H&M, MTV, Tetra Laval samt arbetat tio år inom Viacom-koncernen.
Ralph Riber
Ralph Riber
Styrelseledamot
Ralph är styrelseledamot i två företag verksamma inom vård och omsorg, Aleris samt Esperi Care i Finland, och är också ledamot I Stockholms Stadsmissions styrelse. Han har en gedigen operativ erfarenhet inom både privat utförda och offentligt finansierade tjänster och har bl.a. varit VD och koncernchef för Internationella Engelska Skolan. Ralph har en ekonomexamen samt examen från Företags- och förvaltningsjuridiska linjen från Göteborgs universitet.
Jonas Gustavsson, styrelseledamot
Jonas Gustafsson
Styrelseledamot
Jonas är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet. Han har tidigare varit verksam som musiklärare i grundskolan och har undervisat på bland annat Kungl. Musikhögskolan och SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut.
Karin Jacobson
Karin Jacobson
Facklig representant
Karin arbetar som lärare i svenska som andraspråk och temastudier på Stadsmissionens Folkhögskola. Hon har en bakgrund som journalist och arbetar också med folkhögskolans kommunikationsarbete. Karin är facklig representant för Förbundet Folkhögskollärarna (FF).