Barn som far illa - bemöta och agera

student
Önskar du få verktyg att bemöta och samtala med barn som har bevittnat eller har utsatts för våld? Har du en vilja att förbättra samverkan mellan aktörer och samhällsinsatser utifrån barnets bästa? Läs vår korta utbildning i höst!

Denna utbildning passar dig som arbetar inom förskola, skola, fritidshem, behandlingshem eller annan barn- och ungdomsverksamhet med pedagogisk inriktning och som önskar mer kunskap om barn som utsätts för eller bevittnar våld.

Du studerar:

 • Olika definitioner och former av våld mot barn och unga
 • Tidiga tecken och symptom som kan uppvisas av våldsutsatta barn och unga
 • Barns rättigheter och barnkonventionen
 • Avslöjandeprocessen
 • Skydds- och riskfaktorer för våld mot barn och unga
 • Ansvarsfördelning mellan olika samhällsinstanser samt samverkan mellan dem för att skydda barn mot våld
 • Bemötande och samtal utifrån ett professionellt förhållningssätt

Kursen ges på 50% studietakt, under 10 veckor, mellan 12 oktober-18 december 2020. Du studerar 6 timmar lärarledd undervisning varannan vecka genom fysiska eller digitala möten. Utbildningen går att studera endast digitalt. Alla föreläsningar spelas in och lärare finns tillgängliga mellan de fysiska/digitala mötena. 

Vi har 35 studieplatser.

Ansökan 

Ansökan är öppen 13 juli-20 september och du söker kursen på YH-antagningens ansökningssida

Behörighet

För att söka denna kortkurs krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

 • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
 • Särskild behörighet: du ska idag arbeta inom pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdom samt ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid inom det. Du ska därför tillsammans med din ansökan bifoga betyg samt arbetsgivarintyg som intygar detta. 

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra former av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se.

Är det fler sökande än det finns platser, görs ett urval.

Sista ansökningsdag samt sista kompletteringsdag är 20 september

Korta fakta

 • För dig som arbetar med barn och ungdom och önskar fördjupa dina kunskaper inom området våld mot barn
 • Utbildningen anpassas efter arbetslivets och de studerandes behov
 • Flexibelt studieupplägg med inspelade föreläsningar och möjlighet till distansundervisning 
 • I samarbete med föreläsare i branschen, till exempel från socialtjänst och BUP