Barn som far illa - bemöta och agera

Önskar du få verktyg att bemöta och samtala med barn som har bevittnat eller har utsatts för våld? Har du en vilja att förbättra samverkan mellan aktörer och samhällsinsatser utifrån barnets bästa?

Denna kurs har just nu ingen kursstart. I juni vet vi om vi kommer att starta kursen igen.

 

Denna utbildning passar dig som arbetar inom förskola, skola, fritidshem, behandlingshem eller annan barn- och ungdomsverksamhet med pedagogisk inriktning och som önskar mer kunskap om barn som utsätts för eller bevittnar våld.

Du studerar:

 • Olika definitioner och former av våld mot barn och unga
 • Tidiga tecken och symptom som kan uppvisas av våldsutsatta barn och unga
 • Barns rättigheter och barnkonventionen
 • Avslöjandeprocessen
 • Skydds- och riskfaktorer för våld mot barn och unga
 • Ansvarsfördelning mellan olika samhällsinstanser samt samverkan mellan dem för att skydda barn mot våld
 • Bemötande och samtal utifrån ett professionellt förhållningssätt

Kursen är på 25 yhp, ges på 50% studietakt, under 10 veckor. Du studerar 6 timmar lärarledd undervisning varannan vecka. På grund av pandemin sker all undervisning på distans. Alla föreläsningar spelas in och lärare finns tillgängliga mellan de digitala mötena. 

Vi har 35 studieplatser.

Utbildningen är CSN-berättigad. 

Ansökan 

Ansökan är stängd. Håll utkik på vår hemsida huruvida vi kommer att starta den igen. 

Behörighet

För att söka denna kortkurs krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

 • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
 • Särskild behörighet: du ska idag arbeta inom pedagogisk verksamhet riktad mot barn och ungdom samt ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid inom det. Du ska därför tillsammans med din ansökan bifoga betyg samt arbetsgivarintyg som intygar detta. 

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra former av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se.

Reell kompetens

Om du saknar den formella behörigheten ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda då upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du blir därefter kallad till validering för att kartlägga och bedöma din samlade kompetens. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens! 

Är det fler sökande än det finns platser, görs ett urval.

 

 

Korta fakta

 • För dig som arbetar med barn och ungdom och önskar fördjupa dina kunskaper inom området våld mot barn
 • Utbildningen anpassas efter arbetslivets och de studerandes behov
 • Flexibelt studieupplägg med inspelade föreläsningar och möjlighet till distansundervisning 
 • I samarbete med föreläsare i branschen, till exempel från socialtjänst och BUP