Mäns våld mot kvinnor och barn

studenter
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som drabbar både kvinnor, barn och män. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och många barn upplever och bevittnar våld i sin familj. Förövaren är i majoriteten av fallen en man, därav har denna utbildning enbart inriktningen mäns våld mot kvinnor och barn.

Den här utbildningen passar dig som idag arbetar med våldsutsatta, till exempel på skyddat boende eller kvinnojour, och önskar få fördjupade kunskaper inom området. 

Du studerar:

 • Riskbedömningsverktyg
 • Samtalsmetodik
 • Uppbrottsprocessen
 • Ansvarsfördelning mellan olika samhällsinstanser och lagstiftning kopplat till verksamhetsområdet
 • Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete

Kursen ges på 50% studietakt, under 10 veckor, mellan 12 oktober-18 december 2020. Du studerar 6 timmar lärarledd undervisning varannan vecka genom fysiska eller digitala möten. Utbildningen går att studera endast digitalt. Alla föreläsningar spelas in och lärare finns tillgängliga mellan de fysiska/digitala mötena. 

Vi har 35 studieplatser.

Ansökan 

Ansökan är öppen 13 juli-20 september och du söker kursen på YH-antagningens ansökningssida

Behörighet

För att söka denna kortkurs krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det:

 • Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
 • Särskild behörighet: du ska idag arbeta i verksamhet där du möter våldsutsatta, du ska också ha minst ett års arbetslivserfarenhet på heltid inom det. Du ska därför tillsammans med din ansökan bifoga betyg samt arbetsgivarintyg som intygar detta. 

Dina dokument ska vara i formaten pdf, jpeg eller jpg. Vi kan inte öppna andra former av dokument. Vi godtar ej bilder från antagning.se.

Är det fler sökande än det finns platser, görs ett urval.

Sista ansökningsdag samt sista kompletteringsdag är 20 september.  

 

Korta fakta

 • För dig som arbetar med våldsutsatta och önskar fördjupa dina kunskaper inom området mäns våld mot kvinnor och barn
 • Utbildningen anpassas efter arbetslivets och de studerandes behov
 • Flexibelt studieupplägg med inspelade föreläsningar och möjlighet till distansundervisning 
 • I samarbete med föreläsare i branschen, till exempel från ROKS och UNIZON