Stadsmissionens Yrkeshögskola söker fler utbildningar

Studenter
2020-06-18
Stadsmissionens Yrkeshögskola har sökt flera nya utbildningar inför hösten 2020.

Eventuell ytterligare kursstart

Regeringen ser ett behov av att Yrkeshögskolan som utbildningsform växer och utvecklas och har på grund av rådande omständigheter beslutat att skjuta till mer pengar till Yrkeshögskolan så att skolor kan ha fler kursstartar. 

Stadsmissionens Yrkeshögskola ser ett behov av fler utbildade behandlings- och socialpedagoger regionalt samt vår utbildning är populär, ansökningarna till utbildningen ökade med 40% från 2019. Vi har därför ansökt om att få starta vår reguljära utbildning behandlings- och socialpedagog med kursstart även i oktober. Det är Yrkeshögskolemyndigheten som beslutar vilka utbildningar som kommer att få starta. Även denna utbildning är 2 år på heltid och sker på plats i Liljeholmen. 

Om vi får starta vår behandlings- och socialpedagogutbildning med ytterligare en kursstart kommer vi informera om ny antagningsperiod. Behörighetskraven kommer att vara det samma som tidigare; avslutad gymnasieutbildning samt godkända betyg i psykologi 1 samt samhällskunskap 2. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fler-utbildningsplatser-for-vuxna-i-host/

Korta utbildningar 

Vi ser också ett behov av korta utbildningar inom socialt arbete, riktat mot redan verksam personal inom området. De korta utbildningarna startar även de i oktober, om myndigheten väljer att godkänna våra ansökningar. De här kurserna kommer att pågå under 5 veckor heltid, eller 10 veckor halvtid och vara 25 yrkeshögskolepoäng. 

Vi har ansökt om dessa kortkurser. 

* Mäns våld mot kvinnor och barn

* Hedersrelaterat våld och förtryck

* Barn som far illa; att bemöta och agera

Får vi beviljad utbildning(ar) informerar vi det så snart vi kan på vår hemsida.

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Korta-flexibla-utbildningar-inom-yrkeshogskolan/

 

Zandra Frendby
Stadsmissionens Yrkeshögskola
Utbildningsledare | Lärare