Vi övergår till distansstudier igen

Studerande börjar med distans
2020-11-26
På grund av allvarligt ökad smittspridning i Region Stockholm har skolan beslutat att åter igen ställa om verksamheten till distansstudier.

Bakgrund: Med hänsyn till rådande situation kring ökad smittspridning av Coronaviruset har lokala allmänna råd gått ut till olika regioner, bland annat region Stockholm. 19 november gick regeringen ut med ytterligare riktlinjer och råd. 22 november talade Statsministern till nationen och uppmanade var och en att ta sitt ansvar.

Stadsmissionens yrkeshögskola beslutar att ställa om verksamheten till distans för att möta dessa råd, och det ansvar som ligger på verksamheter att underlätta för medborgare att följa allmänna råd, samt det arbetsgivaransvar som föreligger där man ska möjliggöra distansarbete där så är möjligt.

Lärarna kommer att kommunicera vilka moment som kan kvarstå på plats men så långt som möjligt ställa om till distans. De kommer även att erbjuda studieverkstad/stöd både digitalt och även på plats (ca 1 dag/vecka). De studerande som är i behov att sitta på skolan t.ex. för studiero, internetuppkoppling eller liknande ska givetvis fortfarande ha den möjligheten

Var rädda om er!

Med vänlig hälsning

Heli Nordberg Lindell
Chef Stadsmissionens Yrkeshögskola

Heli Lindell
Stadsmissionens Folkhögskola | Stadsmissionens Yrkeshögskola
Rektor | Chef | Tjänstledig