Undervisning under pandemin

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av distansundervisning och närundervisning upphörde att gälla efter den 1 april. Det finns dock fortsatt möjlighet att bedriva distansundervisning för att förhindra trängsel i skolans lokaler eller i lokaltrafiken.

2021-06-01

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av distansundervisning och närundervisning upphörde att gälla den 1 april.

Det innebär inte att samtliga elever på gymnasieskolan återgår till 100 % undervisning i skolans lokaler. Vi har även fortsatt ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra risk för smittspridning. Skolorna har även efter påsklovet möjlighet att bedriva undervisning på distans om det behövs, för att förhindra trängsel i skolans lokaler eller i lokaltrafiken. Varje skola behöver anpassa undervisningen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt.

Information om vad som gäller på respektive skola kommuniceras till elever och vårdnadshavare i skolans ordinarie kanaler.

Undervisning på plats i skolan är bättre för eleverna än distansundervisning, som nu har pågått i snart tre terminer. Skolorna gör därför bedömningar och uppföljningar i samråd med huvudman gällande förhållandet mellan när- och distansundervisning. Ambitionen är att öka andelen närundervisning när det bedöms vara möjligt, utifrån det lokala och regionala smittläget. 

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats 

De regionala smittskyddet kan vid ökad smittspridning rekommendera distansundervisning för klasser eller att skolor ska stänga helt eller delvis.

Tidigare undantag från distansundervisning gäller fortfarande: 

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion
  • och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Nationella prov och examinationer får genomföras för elever som är friska och inte har symptom. Elever som är sjuka och har symptom ska erbjudas andra tillfällen att visa sina kunskaper.

Vuxenutbildning

Den 1 juni 2021 upphörde rådet om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning att gälla. Det betyder att studerande och elever kan börja återgå till undervisning på plats, en återgång som bör genomföras stegvis.