Vår pedagogiska modell

Bild på den pedagogiska modellens process
Stiftelsens skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av idé, vision, värdegrund och åtta kännetecken.

Bra och effektiv utbildning skapas genom en kombination av välorganiserade, strukturerade aktiviteter och goda relationer. Verksamheterna styrs av både ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. För att uppfylla båda uppdragen på ett likvärdigt sätt, samtidigt som vi arbetar mot vår vision och för varje studerandes kunskapsutveckling, använder vi oss av gemensamma kännetecken. De är aktiviteter och arbetssätt som visar hur vi arbetar för att bidra till våra studerandes kunskaper, personliga utveckling och lärande. De fokuserar på goda effekter för lärande och kunskapsutveckling. Vi följer regelbundet upp och analyserar effekten av att arbeta med kännetecknen. 

Våra kännetecken utgör tillsammans med vår idé, vision och värdegrund vår pedagogiska modell. 

8 kännetecken

 1. Kvalitetstid med din klass och din mentor
  Vad?
  60 minuter i veckan i helklass med mentor. Ett tillfälle för stöd, stimulans och motivation, t ex i form av samtal kring aktuella samhällsfrågor, motivation eller hälsa. 
  Varför? För du ska få vara del av en gemenskap och bli sedd, hörd och bekräftad. 
   
 2. Aktiviteter för en god hälsa
  Vad?
  Tillgång till syv, kurator, skolsköterska. Fysisk rörelse i form av brainbreaks på varje lektion och arbete med motivation.
  Varför? För att du ska veta hur du själv kan påverka din studiemotivation, ditt lärande och din hälsa. 
   
 3. Lektioner där du hinner prestera och fokusera
  Vad?
  Alla lektioner är sammanhållna och långa, 120-180 min undervisningstid. De följer en struktur med tydliga mål och syften och är varierande i arbetssätt. 
  Varför? För att få tid till anpassning och stöd, fördjupning eller möjlighet att samverka med omvärlden. Men också för att få studiero och kunna variera hur undervisningen sker. 
   
 4. Samtal om vad som händer i omvärlden
  Vad?
  Varje dag får du delta i samtal och reflektera om aktuella samhällsfrågor inom till exempel demokrati, värdegrund eller hållbarhet. 
  Varför? För att du ska bli allmänbildad, få en förståelse för andras verklighet och träna på att uttrycka dina tankar. 
   
 5. Lärande som skapar värde för andra
  Vad?
  Du får arbeta med riktiga uppgifter och projekt, som inte bara utvecklar dina kunskaper utan också är till glädje eller nytta för någon annan än dig själv. 
  Varför? För att du genom riktiga uppdrag både får ökade kunskaper och känner större motivation, engagemang och mening med skolarbetet. Och för att du får riktiga bevis på att du faktiskt kan. 
   
 6. Volontärutbildning
  Vad?
  Alla våra elever och deltagare får gå en utbildning i volontärarbete hos Stockholms Stadsmission. 
  Varför? För att du har förmågan att förändra och förbättra samhället. Genom att göra gott för andra, mår du också bättre själv.  
   
 7. Starta eget företag
  Vad?
  Starta och driv ditt eget företag, i samarbete med Ung Företagsamhet. 
  Varför? Du får prova på dina kunskaper i verkligheten, i ett företag som har en hållbar och samhällsorienterad inriktning. Ansvarstagande, engagemang och förmåga att ta egna initiativ kommer på köpet.
   
 8. Lärare som lär av varandra
  Vad?
  Våra lärare lär av varandra, blir ännu bättre och utvecklas hela tiden tillsammans.  
  Varför?
  För att du ska få den bästa möjliga utbildningen, anpassad efter dig och dina behov.