Värdegrund Stadsmissionens Skolstiftelse

Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation vars vision är en skola för ett mänskligare samhälle. Vår värdegrund bygger på omsorg om hela människan - något som formar hur vi ser på individen och vårt samhällsuppdrag.

Vår värdegrund hävdar alla människors lika värde och vi arbetar för att skapa likvärdiga möjligheter för alla. Vi vill utmana och komplettera och ta en aktiv del i utvecklingen av svensk skola. Vrädegrunden är levande genom hela vår organisation, varje dag.  

Tillsammans med skollag och vår vision, är arbetet med värdegrunden en utgångspunkt för det vi gör, för mål och strategier i alla våra skolor och på alla våra utbildningar.

Samhällssyn och människosyn

Skolan har ett samhällsbyggande uppdrag som syftar till att de studerande ska utveckla kunskaper och värderingar samt främja personlig utveckling och en livslång lust att lära. Stadsmissionens Skolstiftelse ser det som vårt uppdrag att bidra till en likvärdig utbildning för alla. Genom kunskap och bildning får individen makt att själv påverka sitt eget liv. Det är grunden för delaktighet och en förutsättning för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Det personliga mötet

Värdegrunden kommer till uttryck i det goda, personliga mötet där relationer byggs. Det präglas av ömsesidighet där vi både ger och tar emot. Det kräver tid att lyssna, uthållighet, humor, respekt för olikhet, mod att ifrågasätta och en vilja att bli berörd och förändras. 

Kompetens och stolthet

Stadsmissionens Skolstiftelse eftersträvar en kultur där studerande och medarbetare utvecklar sina förmågor, hög kompetens och vilja att lära. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter öppenhet. Det ska finnas goda möjligheter för studerande och medarbetare att påverka verksamheten. Med en sådan kultur utvecklas glädje och stolthet i arbetet.

Nytänkande och resultat

Offentliga medel till skolan innebär ett förtroende. Som idéburen aktör finns ingen ägare som tar ut vinst. Vi strävar efter att använda resurserna på rätt sätt och så effektivt som möjligt. Första prioritet är alltid kvaliteten och det konkreta resultatet för de studerande. Eventuella överskott investeras i utveckling av skolverksamheten och för att skapa långsiktig hållbarhet.

En kultur av pedagogiskt nytänkande och med en systematisk kvalitetsutveckling skapar hög beredskap för att kontinuerligt ompröva arbetssätt och prioriteringar. Målet är att skapa en mänskligare skola för ett mänskligare samhälle.

Stadsmissionens Skolstiftelsen delar värdegrund med Stockholms Stadsmission.