Stadsmissionens folkhögskola

Kontakta oss:

Buteljgatan 6
117 43 Stockholm
Sverige

Kort om skolan:

  • Allmän kurs för behörighet till högskola
  • Allmän kurs för behörighet till högskola, distans
  • Allmän kurs med behörighet till gymnasiet
  • Svenska med köksinriktning 
  • Distanskurs i skrivande och opinionsbildning
  • Skolan satsar på deltagarhälsa 
  • Pedagogisk modell med temastudier
Stadsmissionens folkhögskola finns centralt i Liljeholmen i Stockholm. Skolan är omtyckt för sin varma atmosfär, där du studerar med människor i olika åldrar och med olika bakgrund, i en personlig och trygg miljö. Studier på folkhögskola innebär frihet under ansvar och du får chans att utvecklas, upptäcka dina starka sidor och se nya möjligheter. Våren 2021 bedrivs undervisningen delvis på distans, som en anpassning till covid-19.

Stadsmissionens Folkhögskola vänder sig till alla vuxna över 18 år och är en del av folkbildningen. Folkhögskola erbjuder en friare form av studier och utgångspunkten för lärandet är din lust och vilja till kunskap och förändring.

En väg till högskolan

Allmän kurs riktar sig till dig som saknar betyg från grundskolan eller gymnasiet och vill bli behörig för fortsatta studier på högskola, universitet, yrkeshögskola eller liknande. Vi erbjuder tre olika inriktningar på Allmän kurs och du kan välja att läsa på vår skola i Liljeholmen eller på distans.

Du som behöver lära dig mer svenska kan studera vår sfi-utbildning med storköksinriktning.

I mötet skapas nya kunskaper

På folkhögskola möts människor med olika intressen, från olika kulturer och med olika livsvillkor och intressen. Du bidrar till undervisningen genom att delta i diskussioner och engagera dig på lektionerna. Folkbildningen har ett demokratiuppdrag som innebär att folkhögskolorna vill vara en kraft för förändring.

Undervisningen är kostnadsfri när du studerar på folkhögskola och du har rätt till studiemedel från CSN.  

Det är ett jättebra studiesätt, engagerade lärare och underbara deltagare. 

Valentina Chagallo, studerande på allmän kurs social inriktning