Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i namnet Grillska gymnasiet samt Nationell yrkesutbildning. Vi bedriver också vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola.

Att arbeta på Grillska

Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle, där alla har lika värde och rättigheter och där den enskilde har makten att forma sitt eget liv. Det speglas i skolmiljön och pedagogiken där vi arbetar med att stärka elevernas samhällsengagemang, hälsa och det sociala entreprenörskapet. Vi satsar på elevhälsa och strävar efter mångfald.

Vad söker du?