Hoppa till huvudinnehåll

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användande av cookies.

Stadsmissionens Folkhögskola
Meny
Sök
Stadsmissionens Folkhögskola

Allmän kurs distans - inriktning samhälle

Allmän kurs på distans
Allmän kurs på distans passar dig som har ofullständig gymnasieutbildning, vill studera hemifrån på heltid och bredda din allmänbildning. Kursen kan ge dig grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola efter ett till tre år beroende på tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Den här utbildningen är för dig som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt ta dig till vår skola. Den är också till för dig som helt enkelt föredrar distansstudier. Allmän kurs på distans kommer att ge dig möjlighet att vidga dina perspektiv, få nya insikter och dig själv och andra, om vårt samhälle och om världen – såväl då som nu. Du får också en bred plattform och redskap för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola. Efter mottagen ansökan sker intervju via telefon.

Övergripande teman

Studierna bedrivs i ämnesövergripande teman. Det kan exempelvis vara teman om samhällsfrågor och stora globala utmaningar. Du kommer att få diskutera och interagera med andra deltagare och lärare genom vår digitala plattform.

Presentera på ditt sätt

Du lär dig att presentera och gestalta dina nyförvärvade kunskaper på olika sätt som passar dig. Du kan till exempel presentera i form traditionella uppsatser, olika estetiska uttryckssätt eller varför inte genom en pod eller en tidning gjord ihop med kurskamrater? 

Frivilliga träffar

En gång i månaden har vi frivilliga träffar för deltagarna på distansutbildningen i form av studieverkstad på vår skola i Liljeholmen i Stockholm. Ibland gör vi studiebesök på museum, en tidnings­redaktion, en konstutställning eller går en stadsvandring tillsammans. Även dessa studiebesök och aktiviteter är frivilliga.

Individuell studieplan

När du börjar på Allmän kurs på distans utformar du tillsammans med din mentor på kursen en studieplan på ett till tre år beroende på dina tidigare studier och arbetslivserfarenhet. Du som behöver det kan läsa svenska som andraspråk. Du läser även engelska och matematik separat.

Kostnadsfri utbildning

Studier på folkhögskola är avgiftsfritt, men skolan tar varje termin ut en materialavgift som för distanskursen främst täcker digital kurslitteratur. Beloppet är 390 kr per termin, varav 200 kr delbetalas som en bekräftelse i samband med antagning. Återstående summa faktureras under första terminen, och kommande terminer får man en faktura på hela beloppet. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer är frivilliga. 

Studierna berättigar till studiemedel via CSN.

Läsårstider

21 augusti 2018 - 18 december 2018
9 januari 2019 - 7 juni 2019

Ida Lugongo
Stadsmissionens Folkhögskola
Lärare Engelska och Svenska samt distanskurs
David Lindqvist
Stadsmissionens Folkhögskola
Lärare engelska, kultur och samhälle samt distanskurs
Pia Wikström
Stadsmissionens Folkhögskola
Skolsekreterare

Korta fakta

  • Distansutbildning med möjlighet att träffas en gång per månad
  • Bred utbildning
  • Bra förberedelse för högre studier
  • Läs 1-3 år beroende på studiebakgrund
  • Tematiska studier
  • Diskussioner